Zašto je važno ulagati u obrazovanje zaposlenika ako želite opstati na tržištu?

26. 9. 2019.

Jedan od ključnih izazova s kojima se susreću današnje firme, velike i male, jest kako postići fleksibilnost i prilagodljivost u poslovnoj i životnoj okolini koja se ubrzano mijenja i razvija, a pritom zadržati identitet brenda – sa svim onim što ga čini kakvim jest (vizija, misija, vrijednosti, organizacijska kultura, odnos prema kupcima, itd.) te stabilnost poslovanja. 

Ključni resurs s kojim firme raspolažu da bi postigle ove različite strateške ciljeve su – zaposlenici. Zadovoljni zaposlenici koji doživljavaju da se njihov radni doprinos vidi i cijeni su produktivniji, inovativniji, odaniji i bolje surađuju u timu. S druge strane, nezadovoljni zaposlenici mogu i nanositi štetu: pasivno – ne obavljajući svoj posao pravovremeno i kvalitetno, i aktivno: narušavajući ugled firme, otuđujući imovinu, itd. Ulaganjem u odnos sa zaposlenicima/ama poslodavci minimaliziraju potencijalne štete i maksimaliziraju potencijalne dobrobiti koje dolaze od zaposlenika.

Jedan od načina kako poslodavci pokazuju zaposlenicima da su im važni jest ulaganjem u njihovo obrazovanje tijekom rada. Ulaganje u obrazovanje ima nekoliko velikih prednosti, u nastavku pročitajte više o njima.

1. Manji obrtaj zaposlenika i manji troškovi zapošljavanja
Istraživanja pokazuju da preko 40% nezadovoljnih zaposlenika traži novi posao, a svaki zaposlenik koji napusti firmu predstavlja trošak. Istraživanja pokazuju i da poslodavci tipično podcjenjuju vrijeme koje je potrebno da novi zaposlenik samostalno preuzme radne zadatke i prilagodi se organizacijskoj kulturi. Drugim riječima, veliki obrtaj zaposlenika u firmi se ne isplati, a pritom i signalizira drugima da nešto ne valja s radnim okruženjem.

2. Zdravija organizacijska kultura
Ulaganjem u obrazovanje zaposlenika poslodavci zadržavaju najbolje zaposlenike i pokazuju im da su im važni. Ovako se poštuje i prirodni slijed razvoja zaposlenika (od početnika do voditelja) i osnažuje ih se za preuzimanje većih odgovornosti. Istovremeno se drugima šalje poruku da se u ovoj firmi cijene i nagrađuju rad i inicijativa. Strateškim ulaganjem u obrazovanje zaposlenika poslodavci šalju i poruku da su zajednički ciljevi važniji od pojedinačnih i da je tim jak koliko njegovi članovi.

3. Zaposlenici bolje reagiraju na razvojne procjene, nego na procjene učinka
Istraživanje iz 2017. godine je pokazalo da zaposlenici nerado sudjeluju na procjenama učinka i doživljavaju ih kao posao ljudskih resursa usmjeren isključivo prema interesima firme. S druge strane, procjene usmjerene na razvoj nose osjećaj dijeljenog interesa i odgovornosti. Istraživanja pokazuju da, kada ih se razvojno procjenjuje, zaposlenici pokazuju i do 25% veću produktivnost. Ovdje vidimo da je u razvijanju zaposlenika podrška važnija od očekivanja.

4. Privući novi talent, odbiti neradnike
Najbolja reklama za firmu je ona koja dolazi iznutra. Isto vrijedi i za anti-reklamu. Firme koje su na glasu kao radna mjesta u kojima se zaposlenici poštuju, postoje prilike za napredak, vrednovanje posla je transparentno i jasno te postoje prilike učenja i razvoja privlače i takav profil zaposlenika. Jednako važno, odbijaju zaposlenike/ce koji se ne žele razvijati i žele obavljati posao s minimumom truda i inicijative.

5. U koraku sa zahtjevima tržišta
Nova znanja i vještine koje se traže od zaposlenika su poznavanje jezika, međukulturna komunikacija, komunikacijske i meke vještine općenito, poznavanje programskih jezika i specijaliziranih programa (primjerice Adobe, Office, Illustrator, i td.) te znanja i vještine rada u specifičnom poslu (tehnička znanja). Ovo su ujedno pravci u kojima se potiče razvoj zaposlenika. Strateškim ulaganjem u obrazovanje zaposlenika poslodavci grade organizacijsku kulturu koja je otvorena promjeni, prilagodljiva i inovativna, što im dugoročno pomaže