Zašto je važno ulagati u obrazovanje zaposlenika ako želite opstati na tržištu?

26. 9. 2019.

tečajevi edukacije

Jedan od ključnih izazova s kojima se susreću današnje firme, velike i male, jest kako postići fleksibilnost i prilagodljivost u poslovnoj i životnoj okolini koja se ubrzano mijenja i razvija, a pritom zadržati identitet brenda – sa svim onim što ga čini kakvim jest (vizija, misija, vrijednosti, organizacijska kultura, odnos prema kupcima, itd.) te stabilnost poslovanja. 

Ključni resurs s kojim firme raspolažu da bi postigle ove različite strateške ciljeve su – zaposlenici. Zadovoljni zaposlenici koji doživljavaju da se njihov radni doprinos vidi i cijeni su produktivniji, inovativniji, odaniji i bolje surađuju u timu. S druge strane, nezadovoljni zaposlenici mogu i nanositi štetu: pasivno – ne obavljajući svoj posao pravovremeno i kvalitetno, i aktivno: narušavajući ugled firme, otuđujući imovinu, itd. Ulaganjem u odnos sa zaposlenicima/ama poslodavci minimaliziraju potencijalne štete i maksimaliziraju potencijalne dobrobiti koje dolaze od zaposlenika.

Jedan od načina kako poslodavci pokazuju zaposlenicima da su im važni jest ulaganjem u njihovo obrazovanje tijekom rada. Ulaganje u obrazovanje ima nekoliko velikih prednosti, u nastavku pročitajte više o njima.

1. Manji obrtaj zaposlenika i manji troškovi zapošljavanja
Istraživanja pokazuju da preko 40% nezadovoljnih zaposlenika traži novi posao, a svaki zaposlenik koji napusti firmu predstavlja trošak. Istraživanja pokazuju i da poslodavci tipično podcjenjuju vrijeme koje je potrebno da novi zaposlenik samostalno preuzme radne zadatke i prilagodi se organizacijskoj kulturi. Drugim riječima, veliki obrtaj zaposlenika u firmi se ne isplati, a pritom i signalizira drugima da nešto ne valja s radnim okruženjem.

2. Zdravija organizacijska kultura
Ulaganjem u obrazovanje zaposlenika poslodavci zadržavaju najbolje zaposlenike i pokazuju im da su im važni. Ovako se poštuje i prirodni slijed razvoja zaposlenika (od početnika do voditelja) i osnažuje ih se za preuzimanje većih odgovornosti. Istovremeno se drugima šalje poruku da se u ovoj firmi cijene i nagrađuju rad i inicijativa. Strateškim ulaganjem u obrazovanje zaposlenika poslodavci šalju i poruku da su zajednički ciljevi važniji od pojedinačnih i da je tim jak koliko njegovi članovi.

poslovna edukacija

3. Zaposlenici bolje reagiraju na razvojne procjene, nego na procjene učinka
Istraživanje iz 2017. godine je pokazalo da zaposlenici nerado sudjeluju na procjenama učinka i doživljavaju ih kao posao ljudskih resursa usmjeren isključivo prema interesima firme. S druge strane, procjene usmjerene na razvoj nose osjećaj dijeljenog interesa i odgovornosti. Istraživanja pokazuju da, kada ih se razvojno procjenjuje, zaposlenici pokazuju i do 25% veću produktivnost. Ovdje vidimo da je u razvijanju zaposlenika podrška važnija od očekivanja.

4. Privući novi talent, odbiti neradnike
Najbolja reklama za firmu je ona koja dolazi iznutra. Isto vrijedi i za anti-reklamu. Firme koje su na glasu kao radna mjesta u kojima se zaposlenici poštuju, postoje prilike za napredak, vrednovanje posla je transparentno i jasno te postoje prilike učenja i razvoja privlače i takav profil zaposlenika. Jednako važno, odbijaju zaposlenike/ce koji se ne žele razvijati i žele obavljati posao s minimumom truda i inicijative.

5. U koraku sa zahtjevima tržišta
Nova znanja i vještine koje se traže od zaposlenika su poznavanje jezika, međukulturna komunikacija, komunikacijske i meke vještine općenito, poznavanje programskih jezika i specijaliziranih programa (primjerice Adobe, Office, Illustrator, i td.) te znanja i vještine rada u specifičnom poslu (tehnička znanja). Ovo su ujedno pravci u kojima se potiče razvoj zaposlenika. Strateškim ulaganjem u obrazovanje zaposlenika poslodavci grade organizacijsku kulturu koja je otvorena promjeni, prilagodljiva i inovativna, što im dugoročno pomaže