Internet i Microsoft Outlook

Godine 2012. UN je pravo na pristup internetu uvrstio u ljudska prava. Komunikacija e-mailom već je dugo priznata kao službeni oblik komuniciranja, ravnopravan sa slanjem fizičke pošte. Uz naše tečajeve služenje internetom i e-mailom postaje lako i zabavno.

Kreni individualno

Prilagodi nastavu svojim potrebama i brže postigni željeni cilj! Rezerviraj probni sat po povoljnoj cijeni i ako budeš zadovoljan, zajedno ćemo kreirati individualnu nastavu za tebe.

Rezerviraj probni sat

Nauči pronaći i služiti se informacijama na internetu u okviru seminara Internet i rad na mreži ili si olakšaj poslovnu komunikaciju i organizaciju vremena uz pomoć Microsoft Outlooka.

Individualna nastava

Sve tečajeve iz naše ponude možeš pohađati i kroz individualnu nastavu. Prilagodi nastavu svojim potrebama i mnogo brže postigni željeni cilj!

Prednosti individualne nastave su:

 • Brže usvajanje gradiva (u 50% satnice predviđene za grupnu nastavu moguće je prijeći predviđeno gradivo)
 • Nema ograničenja u broju sati i brzini napredovanja
 • Potpuna usklađenost sadržaja predavanja s tvojim ciljevima
 • Maksimalna fleksibilnost termina
 • Mogućnost otkazivanja dogovorenog termina zbog izvanrednih obveza (do 24 sata ranije bez naknade)
 • Mogućnost odabira povoljnijeg plaćanja u paketima od 10, 20, 30 ili više školskih sati

Kreirajmo zajedno edukaciju prilagođenu tvojim potrebama

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Internet i Microsoft Outlook". Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Internet i Microsoft Outlook". Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Kreni online

Sve tečajeve iz naše ponude možeš pohađati online za strukturirano i organizirano učenje iz udobnosti vlastitog doma. Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja.

Trajanje

 

10 školkih sati

Opći uvjeti korištenja

Otkazivanje Termina Edukacije:

  • Otkazivanje dogovorenog termina edukacije mora se najaviti minimalno 24 sata prije dogovorenog termina.
  • U suprotnom, termin se smatra iskorištenim.

Online Edukacija:

  • Edukacija se izvodi u realnom vremenu uživo s predavačem putem aplikacija za online nastavu (Zoom, Teams, Skype, Google Meet).
  • Zaposlenik ili predavač tvrtke Edulab d.o.o. dužan je klijentu pravovremeno poslati link za dogovoreni termin edukacije.
  • Klijent je dužan prisustvovati nastavi u dogovoreno vrijeme. U protivnom, primjenjuju se ranije navedeni uvjeti.
  • Klijent je dužan imati inastaliran program za rad (npr. MS OFFICE, AUTOCAD, Revit i sl)

Certifikat i nastavni materijali:

 • U okviru naše brige za okoliš, certifikate i nastavne materijale šaljemo isključivo u digitalnom obliku. Ovim postupkom smanjujemo korištenje papira i doprinosimo očuvanju prirode

Tečajevi u ovoj kategoriji

Internet i rad na mreži

Cilj seminara je upoznavanje s radom na internetu. Polaznik se upoznaje s tehnikama pretraživanja interneta i korištenja informacija koje pronalazimo na web stranicama (spremanje slika, tekstova, datoteka). Rade se vježbe sa slanjem i primanjem elektroničke pošte (e-mail) unutar Microsoft Outlooka. Također se uče osnovne tehnologije rada mreža (LAN, Intranet).

Program seminara

 • Internet: internet i Word Wide Web (WWW, HTTP, URL, hiperveza,  ISP, FTP) - Razumijevanje sastava i strukture web adrese - Razumijevanje što je web preglednik i tražilica - kolačić (cookie) i međumemorija (cache)  - Što znači da je stranica zaštićena (upotreba korisničkog imena i lozinke) - Digitalni certifikat –Opasnosti prilikom preuzimanja datoteka - Vatrozid - Otvaranje (i zatvaranje) programa za pregledavanje weba - Prikaz web stranice u novom prozoru  - Prikaz i skrivanje ugrađene alatne trake - Prikaz već postojećih URL adresa korištenjem pregrada s adresama
 • Navigacija na webu: Pristupanje web adresi-Otvaranje URL-a (Uniform Resource Locator)-Aktiviranje hiperveze - Nadopunjavanje web obrasca i unos informacija - Dodavanje web stranice u označenu stranicu- Kreiranje mape za označene stranice
 • Pretraživanje weba: Odabir određenog alata za pretraživanje - Izvođenje pretraživanja s pomoću ključne riječi i fraze - Kombiniranje selekcije u pretraživanju - Umnožavanje teksta, slike, URL-a s web stranice u dokument - Promjena orijentacije web stranice - Promjena veličine papira - Promjena margina web stranice - Ispis
 • Elektronička pošta: Razumijevanje sastava i strukture adrese elektroničke pošte- Prepoznavanje opasnosti zaraze računala virusom prilikom otvaranja poruke ili privitka uz poruke od nepoznatih pošiljatelja- Otvaranje (i zatvaranje) programa za rad s elektronskom poštom - Otvaranje pretinca za određenog korisnika-Otvaranje jedne ili više otvorenih poruka poslanih elektronskom poštom-Prijelaz između otvorenih poruka-  Zatvaranje poruke - Funkcija pomoći u aplikaciji - Promjena osnovnih postavki
 • Slanje poruka:Kreiranje nove kontakt/distribucijske liste - Dodavanje e-mail adrese u Kontakte – Brisanje mail adrese iz Kontakata – Dodavanje e-mail adrese dolazne poruke u Kontakte - Organiziranje poruka

Trajanje

 • 15 školskih sati 

Predznanje

 • Osnove PC računala i Windows ili odgovarajuće znanje

Nastavni materijal

 • Priručnik za polaznike: "Internet i mrežne komunikacije", grupa autora

Microsoft Outlook - poslovne komunikacije

Cilj je seminara osposobiti polaznika u korištenju programa Microsoft Outlook. Nakon upoznavanja s elektroničkom poštom (e-mail), koristeći se korisničkim računom na Microsoft Exchange serveru, kao i POP3 korisničkim računom, slijedi rad s kalendarom za organizaciju obveza, sastanaka i događaja, zatim vođenje kontakata i njihovo povezivanje s kalendarom, e-mailom i zadacima. Kroz detaljne vježbe svih dijelova programa polaznik stječe znanja i vještine efikasnog vođenja organizacije poslovanja i komuniciranja sa suradnicima i klijentima.

Program seminara

 • Uvod u MS Outlook: Objašnjenje Outlook prozora – Snalaženje u Outlooku – Pregled mogućnosti u Outlooku – Pregled prije ispisa i ispis dokumenta – Izlazak iz Outlooka i odjavljivanje
 • Rad s elektroničkom poštom: Korištenje Inboxa – Provjeravanje nove pošte – Otvaranje i pregledavanje poruka – Razvrstavanje poruka – Filtriranje poruka – Stvaranje nove poruke – Uređivanje teksta u poruci – Uvrštenje potpisa u poruci – Uvrštenje privitka u poruku – Slanje poruke – Odgovaranje na pristiglu poruku – Prosljeđivanje poruke – Brisanje i vraćanje obrisane poruke – Stvaranje i slanje poruka radnoj grupi i na internet
 • Upravljanje porukama: Premještanje poruka u različite mape – Pretraživanje poruka – Spremanje poruka u različitim formatima – Korištenje kategorija za upravljanje porukama – Postavljanje opcija na poruke
 • Kontakti: Stvaranje liste kontakata – Unošenje kontakata – Uređivanje kontakta – Upravljanje kontaktima – Promjena pogleda na kontakte – Povezivanje kontakata s aktivnostima i dnevnikom
 • Kalendar: Upravljanje kalendarom – Dnevni, tjedni i mjesečni pogled – Stvaranje obveze, sastanaka, događaja– Promjena datuma i vremena – Odgovaranje na sastanak –Korištenje kategorija – Ispis kalendara
 • Zadaci i Bilješke: Rad sa zadacima – Stvaranje zadataka – Ažuriranje zadataka – Prihvaćanje, odbijanje i delegiranje zadataka – Stvaranje bilješke – Korištenje kategorija za upravljanje zadataka i bilješki

Trajanje

 • 15 školskih sati 

Predznanje

 • Osnove PC računala i Windows XP ili odgovarajuće znanje

Nastavni materijal

 • Priručnik za polaznike: "Microsoft Outlook - poslovne komunikacije", grupa autora