Program seminara

Seminar traje 16 školskih sati i uključuje ove teme:

 • Uvod u digitalni marketing
 • AdWords
  • otvaranje i postavljanje računa 
  • ciljevi oglašavanja i KPI
  • definiranje budžeta
  • vrste kampanji 
  • definiranje KW, oglasa i proširenja
  • postavljanje search kampanje
  • analiza uspješnosti kampanje
 • Google Analytics
  • uvod i implementacija
  • povezivanje Google Analyticsa i AdWordsa
  • vrste izvještaja
  • analiza prometa

Uz seminar nudimo i skraćenu radionicu u trajanju od 10 školskih sati.