Pripreme za ispite na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu

Akcija za ispitne rokove! Matematika već za 1200 kn. Ne, ne nudimo ti gotove ispite, nego znanje :-)

Kreni individualno

Prilagodi nastavu svojim potrebama i brže postigni željeni cilj! Rezerviraj probni sat po povoljnoj cijeni i ako budeš zadovoljan, zajedno ćemo kreirati individualnu nastavu za tebe.

Rezerviraj probni sat

Pripremi se za ispite na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u grupi ili individualno uz programe koje su za tebe osmislili uspješni studenti EFZG-a. Uz odlične predavače i program prilagođen baš tvojim potrebama, ispit iz matematike, statistike ili računovodstva neće ti više zadavati glavobolje.

Individualna nastava

Sve tečajeve iz naše ponude možeš pohađati i kroz individualnu nastavu. Prilagodi nastavu svojim potrebama i mnogo brže postigni željeni cilj!

Prednosti individualne nastave su:

  • Brže usvajanje gradiva (u 50% satnice predviđene za grupnu nastavu moguće je prijeći predviđeno gradivo)
  • Nema ograničenja u broju sati i brzini napredovanja
  • Potpuna usklađenost sadržaja predavanja s tvojim ciljevima
  • Maksimalna fleksibilnost termina
  • Mogućnost otkazivanja dogovorenog termina zbog izvanrednih obveza (do 24 sata ranije bez naknade)
  • Mogućnost odabira povoljnijeg plaćanja u paketima od 10, 20, 30 ili više školskih sati

Kreirajmo zajedno edukaciju prilagođenu tvojim potrebama

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Pripreme za ispite na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu". Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Pripreme za ispite na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu". Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Kreni online

Sve tečajeve iz naše ponude možeš pohađati online za strukturirano i organizirano učenje iz udobnosti vlastitog doma. Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja.

Matematika: program

Program za pripremu ispita iz matematike:

NASTAVNA CJELINA

BROJ SATI

SADRŽAJ

LINEARNA ALGEBRA

6

2 sata:

Tipovi matrica

Vektori, operacije, linearna kombinacija

Skalarni produkt vektora

Determinanta

2 sata:

Rang matrice

Inverz

Sustavi linearnih jednadžbi

2 sata:

Problem linearnog programiranja. Grafičko rješenje

Input-output analiza

REALNE FUNKCIJE JEDNE REALNE VARIJABLE

6

2 sata:

Elementarne funkcije

Neprekidnost funkcije

Limes funkcije

Asimptote funkcije

Pojam derivacije i tehnika deriviranja

2 sata:

Derivacija složene funkcije (kompozicije funkcija)

Derivacija implicitno zadane funkcije

Logaritamsko deriviranje

Derivacije višeg reda

Diferencijal funkcije

Jednadžba tangente i normale

L’ Hospitalovo pravilo

2 sata:

Ekstremi funkcija jedne varijable

Rast i pad funkcija jedne varijable

Konveksnost, konkavnost, točka infleksije

Grafički prikaz funkcije

Ekonomske primjene: Ukupne, prosječne i granične veličine, Elastičnost funkcije

FUNKCIJE VIŠE VARIJABLI

4

2 sata:

Homogene funkcije, homogenost

Parcijalne derivacije

Totalni diferencijal

Koeficijenti parcijalne i križne elastičnosti

Eulerov teorem

Implicitno zadane funkcije

Parcijalne derivacije višeg reda 

2 sata:

Ekstremi funkcija dviju varijabli s ograničenjem 

Metoda supstitucije

Metoda Lagrangeovih multiplikatora

INTEGRALI

4

4 sata:

Neodređeni integral

Integriranje supstitucijom

Parcijalna integracija

Određeni integral i računanje površine

Nepravi integral

FINANCIJSKA MATEMATIKA

4

4 sata:

Jednostavni kamatni račun

Dekurzivni obračun kamata

Anticipativni obračun kamata

Složeni kamatni račun 

24