Grafički dizajn

Kreativan si i želiš taj dar iskoristiti za prenošenje ideja i poruka širokoj publici? Zanima te grafički dizajn, ali nedostaju ti tehnička znanja za realizaciju tvojih superideja? Uz naše seminare steći ćeš stručno znanje koje će ti pomoći ostvariti taj cilj.

Kreni individualno

Prilagodi nastavu svojim potrebama i brže postigni željeni cilj! Rezerviraj probni sat po povoljnoj cijeni i ako budeš zadovoljan, zajedno ćemo kreirati individualnu nastavu za tebe.

Rezerviraj probni sat

Individualna nastava

Sve tečajeve iz naše ponude možeš pohađati i kroz individualnu nastavu. Prilagodi nastavu svojim potrebama i mnogo brže postigni željeni cilj!

Prednosti individualne nastave su:

 • Brže usvajanje gradiva (u 50% satnice predviđene za grupnu nastavu moguće je prijeći predviđeno gradivo)
 • Nema ograničenja u broju sati i brzini napredovanja
 • Potpuna usklađenost sadržaja predavanja s tvojim ciljevima
 • Maksimalna fleksibilnost termina
 • Mogućnost otkazivanja dogovorenog termina zbog izvanrednih obveza (do 24 sata ranije bez naknade)
 • Mogućnost odabira povoljnijeg plaćanja u paketima od 10, 20, 30 ili više školskih sati

Kreirajmo zajedno edukaciju prilagođenu tvojim potrebama

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Grafički dizajn". Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Grafički dizajn". Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Kreni online

Sve tečajeve iz naše ponude možeš pohađati online za strukturirano i organizirano učenje iz udobnosti vlastitog doma. Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja.

Prednosti kreativnih edukacija u EdukaCentru

 • Prilagođeni tečajevi. Seminari i tečajevi su prilagođeni trenutnim kompetencijama polaznika stoga možeš biti siguran da nećeš gubiti vrijeme na materijale koji nisu prilagođeni tvom predznanju i mogućnostima.
 • Grupna nastava. Svoje nove vještine možeš učiti na grupnoj nastavi gdje odmah imaš priliku koristiti naučeno u komunikaciji s drugim polaznicima. Takav pristup edukaciji pomoći će ti sagledati problematiku iz različitih perspektiva i olakšati put do kreativnih rješenja.
 •  Individualna nastava. Osim grupne, EdukaCentar nudi i mogućnost individualne nastave što dodatno ubrzava tvoj dolazak do cilja. Dok pohađaš individualnu nastavu nisi ograničen brojem sati ili razinom znanje ostatka grupe te potpuno možeš prilagoditi termine svojim obvezama.
 • Nastava na lokaciji ili online. Osim nastave u suvremenim učionicama na našoj lokaciji, postoji i mogućnost organiziranja nastave na lokaciji koja tebi više odgovara. Uz to, organiziramo i online edukacije za strukturirano i organizirano učenje iz udobnosti vlastitog doma.
 •  Stjecanje novog zvanja. Po završetku programa dobit ćeš Uvjerenje o osposobljavanju propisano od Ministarstva znanosti i obrazovanja koje omogućuje upis zvanja u radnu knjižicu.
 • Probni sat. Ako i dalje nisi siguran jesu poslovne u EdukaCentru primjerene za tebe ili tvoje zaposlenike, postoji i mogućnost dogovaranja probnog sata tijekom kojeg se možeš osobno uvjeriti u sve nabrojane prednosti.

Adobe Photoshop - obrada fotografije

Cilj je seminara uvesti polaznika u svijet digitalne slike, rasterske i vektorske grafike, grafičkog dizajna, kao i u princip rada samog softvera. Tijekom seminara polaznik ovladava alatima selektiranja, obrade i retuširanja fotografije, filtrima i raznovrsnim podešavanjima koja se mogu primijeniti na fotografiju. Nakon seminara moći ćeš samostalno izraditi originalne fotomontaže, reklame ili raditi rasterske crteže. Osim rada po predviđenom programu, polaznik ima priliku usmjeriti svoj potencijal ka osobnim interesima i potrebama.

Sadržaj

 • Osnove digitalne slike: pojam pixela, rezolucija slike, Image Size, sustavi boje u grafičkoj obradi slike, kanali i dubina boje
 • Selekcija u Photoshopu: vrste, alati, modovi i stilovi selekcije, maske selekcije, meni selekcije, naknadne modifikacije selekcije
 • Obrada fotografije: prilagodba boja, ton, zasićenje i svjetlina boja, upravljanje bojana, palete boja, workflow obrade fotografija, retuširanje i popravak fotografija
 • Layeri: obilježja slojeva slike, paleta Layers, prikaz sloja, grupe slojeva, vezanje slojeva, Layer Style, kompozicije slojeva
 • Maske: tipovi i uporaba maski, maska sloja, maskiranje tekstom, stapanje u Clipping masci, Quick Mask mode
 • Crtanje: osnove vektorskih putanja i točaka, Pen Tool, crtanje oblicima, kreiranje vlastitih oblika, Clipping Path
 • Slikanje: postavke ispune i obruba, načini blendanja boja, transparencija, Brush Paleta, postavke kistova, upravljanje kistom, izrada vlastitog kista, uzorka i gradijenta
 • Filtri: galerija filtara, filtri u obradi fotografije, filtri specijalnih efekata i izobličavanja, teksture
 • Transformacije: pravilne transformacije, nepravilno izobličavanje objekata, Puppet Warp
 • Faze rada i automatizacija: Paleta History, snimanje stanja dokumenta, Paleta Actions, Batch komande, kreiranje, primjena i spremanje vlastitih akcija
 • Priprema za tisak i web: podržani formati, Save for Web, profili boje, konverzija u CMYK, napust

Trajanje

 • 30 školskih sati
 • 12 školskih sati (radionica Adobe PhotoShop - brzi početak)
 • 9 školskih sati (radionica Adobe Photoshop - početno korištenje)

Predznanje

 • Osnove PC računala i Windows ili odgovarajuće znanje

Nastavni materijal

 • Softver: Adobe Photoshop
 • Priručnik za polaznike: "Adobe Photoshop - obrada slike", grupa autora

Adobe InDesign - stolno izdavaštvo

Cilj je seminara osposobiti polaznika za posao stolnog izdavaštva. InDesign nudi raznovrsne opcije koje su korisne bez obzira na to radi li se o stvaranju kompleksnog časopisa ili knjige, o više dizajnerskom rješenju kao što su flyer ili pozivnica ili o izradi običnog životopisa ili tablice. InDesign na jednome mjestu sjedinjava tekst s rasterskim i vektorskim elementima napravljenim u drugim Adobe programima. Također nudi opcije njihova uređivanja direktno iz programa i sadrži alate za vektorsko crtanje kao i različite efekte. Polazniku seminara ovaj softver može biti izrazito koristan, bilo da se radi o jednostavnom ispisu za kućnu upotrebu ili o vrhunskoj pripremi za tisak ili web.

Sadržaj

 • Stolno izdavaštvo (DTP): pojam DTP-a i kratka povijest, pojam prijeloma, meniji i palete, alati, trake, rad s datotekama
 • Layout: definiranje margina i stupaca, podjela prostora, stranice, spreadovi, navigacija dokumentom
 • Okviri: tipovi i postavke okvira, formatiranje i transformacije, određivanje boje ispune i obruba, efekti okvira
 • Integracija slike i teksta: ubacivanje slike i pozicioniranje, opcije prijeloma tekstualnog okvira, tekst po krivulji, Text Wrap, vezivanje tekstualnih okvira, Text Threading i Flowing
 • Izrada Mastera: pojam mastera, tipovi mastera, primjena mastera u dokumentu, ritam master stranica, odvajanje objekata od mastera, paginacija
  Stilovi: vrste stilova, definiranje stila i primjena, stilovi tekstualnog odlomka, mogućnosti stilova, učitavanje i spremanje stilova
 • Stilovi: Character, Paragraf, Object styles, definiranje stila i primjena, stilovi tekstualnog odlomka, mogućnosti stilova, učitavanje i spremanje stilova
 • Izrada sadržaja: izrada automatskog sadržaja, Table Of Contents, stilovi sadržaja, kreiranje interaktivnih poglavlja
 • Izrada knjige: ubacivanje dokumenta u knjigu, sinkronizacija boja i stilova, spremanje knjige
 • Interaktivni dokumenti: bookmarks, hyperlinks, buttons, states, opcije određivanja postavki interakcije
 • Priprema za tisak i web: preflight, podržani formati, PDF za tisak i Web, profili boje, upravljanje ispisom, napust

Trajanje

 • 30 školskih sati
 • 12 školskih sati (radionica Adobe InDesign - brzi početak)

Predznanje

 • Osnove PC računala i Windows ili odgovarajuće znanje

Nastavni materijal

 • Softver: Adobe InDesign
 • Priručnik za polaznike: "Adobe InDesign - stolno izdavaštvo", grupa autora

Adobe Illustrator

Polaznik će kroz seminar naučiti osnove rada s najbitnijim alatima programa Adobe Illustrator.
Praktična edukacija pruža primjere dobre prakse, kako baratati njima te osnove grafičkog dizajna, poput izrade primarne i sekundarne komunikacije (identiteta, promotivnog materijala, digitalne grafike za društvene mreže, osnove pripreme za tisak ilustracije i slično). Polaznik će ujedno naučiti kako se dalje samostalno usavršavati.
Edukacija osim što je namijenjena za vektorsku grafiku/grafički dizajn, idealna je i buduće polaznike web/mobile dizajna i korisničkog iskustva, kao i korisničkog sučelja (UX / UI).

Nastavne cjeline:

1. Interface Adobe Illustrator-a (Sučelje Adobe Illustrator-a)
2. Panels & Workspaces in Adobe Illustrator (Paneli i prozori)
3. Artboards in Adobe Illustrator (Radne površine)
4. Vector basics / Selection & Direct selection tool (Vektori i osnovni alati)
5. Fill & Stroke effects in Adobe Illustrator (Ispune i obrubi)
6. Using Colour / Swatches / Pantoneʼs / Gradients & more (Boje, palete, gradienti i ostalo)
7. 10 Handy Tips / Things to know for Beginners (Praktični savjeti za početnike)
8. Creating shape vectors (Kreiranje vektorskih oblika)
9. Grouped vectors, Compounding vector shapes & Using the shape builder tool (Grupirani vektori, oblici u složenim elementima i korištenje alata za izradu oblika)
10. Drawing with the Pen tool / Brush tool / Pencil tool & more (Crtanje vektora olovkom, kistom i ostalim alatima)
11. The Blob brush tool & Eraser tool in Adobe Illustrator (Blob brush tool i gumica)
12. Type tools in Adobe Illustrator (Korištenje tekstova i trikovi)
13. Setting up a document/ Placing in a drawing / Sketch (Kreiranje i postavljanje dokumenta za skice / pripreme za tisak i ostalo)
14. Image trace tool for sketches in Adobe Illustrator (Digitalno precrtavanje skica)
15. Tracing a hand drawn sketch & Converting to vector artwork (Praćenje ručno nacrtane skice i pretvaranje u vektorske radove)
16. Compounding vector shapes & strokes / Pathfinder Tool (Složeni vektorski oblici i potezi / alat Pathfinder)
17. Colouring a vector drawing in Adobe Illustrator (Bojanje vektorskog crteža)
18. Adding type to a poster design in Adobe Illustrator (Dodavanje tipografije na poster i slično)
19. Exporting ready for print in Adobe Illustrator (Priprema za print)
20. Creating flayer (Kreiranje letka i drugih promotivnih materijala)

Trajanje: 

 • 30 školskih sati
 • 12 školskih sati (radionica Adobe Illustrator - brzi početak)
 • 9 školskih sati (radionica Adobe Illustrator - početno korištenje)

Adobe Lightroom i Photoshop za fotografije na društvenim mrežama

Polaznici će naučiti osnove obrade fotografije i prilagodbe za objavljivanje na
društvenim mrežama, blogovima i drugim online mjestima. Tečaj je namijenjen fotografima početnicima, ali i svima koji žele samostalno voditi svoje (ili tuđe) društvene mreže i naučiti obraditi svaku fotografija kvalitetnije i maštovitije od unaprijed zadanih filtera koje društvene mreže i/ili mobiteli nude.

Tijekom edukacije polaznici će usvojiti teoretska i praktična znanja katalogizacije fotografija, obrade pojedinačne fotografije i prenošenja obrada na cijelu grupu, rada s maskama i drugim načinima rada u Lightroomu te osnove rada s fotografijom u Photoshopu. Naglasak edukacije je stavljen na način kako fotografiju prilagoditi i promijeniti prema vlastitim potrebama, na što treba obratiti pažnju, kako postići da dijelovi fotografije iskoče te druge korisne savjete.

Sadržaj:

 • Unos fotografija u Lightroom
 • Odabir i kategorizacija fotografija – ocjena, grupe
 • Osnovna obrada – White balance, Exposure…
 • Rezanje fotografije (Crop)
 • Slaganje i odabir generalnog look&feel preseta za sve fotografije
 • Pojedinačna obrada detalja na fotografiji
 • Igra s bojama
 • Uporaba Photoshopa za dodatnu obradu

Predznanje

 • Osnovno znanje uporabe računala
 • Osnovno znanje uporabe programa za računalu

Trajanje

 • 8 školskih sati

Kako se upisati?

Preporučujemo da nam se javiš i da organiziramo neobavezni susret s predavačem. Nakon što se upoznate, zajedno ćete se dogovoriti o modelu edukacije koji bi najbolje odgovarao tvojem trenutačnom znanju i ciljevima.

Naša su ti vrata uvijek otvorena.

Napomena: Grupe svih razina formiraju se tijekom cijele godine, zato nikad nije kasno da se uključiš. Za više informacija obrati nam se mailom, telefonom ili nas osobno posjeti.

Veselimo se tvom dolasku!