Akademija - Radni odnosi u praksi

Radni odnosi su vrlo kompleksno područje koje je uređeno šumom zakona, pravilnika, tumačenjima, a potrebno ih je sve poznavati kako radnici ne bi bili uskraćeni za svoja prava te se poslodavac ne bi našao u sudskim postupcima koji su dugotrajni i skupi. 

Tržište rada je vrlo dinamično i turbulentno područje gdje je glavni fokus na spajanju izvrsnih kandidata sa poslodavcima koja imaju otvorena radna mjesta.

Put do pronalaska idealnog kandidata za novootvorenu poziciju nije nimalo lagan; gdje tražiti kandidate, kako kreirati atraktivan oglas za posao koji će privući kandidate, kako prepoznati dobar CV, koja pitanja ne smijem postaviti potencijalnom kandidatu – samo su neke od nedoumica koje osoba koja zapošljava ima dok pronalazi idealnog kandidata.

Kada idealan kandidat napokon bude pronađen potrebno je poslati atraktivnu ponudu za zaposlenjem, definirati plaću, odrediti koliko minimalno godišnjeg odmora dodijeliti, u kojem roku prijaviti na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koji ugovor ponuditi (određeno ili neodređeno), koliki otkazni rok odrediti?

Također, u vremenu gdje poslodavci imaju unaprijed definirane budžete a financijski pritisci dolaze sa svih strana poželjno je da se iskoriste sve moguće olakšice koje su na raspolaganju kod zapošljavanja nove osobe.

Kako voditi zakonsku evidenciju radnog vremena, koja je dokumentacija potrebna za prijavu radnika te za obračun plaće, kako izračunati razmjerni godišnji odmor? Koja je dokumentacija potreba o isplati plaće? Što sve od potrebne dokumentacije treba uručiti djelatniku?

Radni odnosi su vrlo kompleksno područje.

 

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Akademija - Radni odnosi u praksi". Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Akademija - Radni odnosi u praksi". Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Kreni online

Sve tečajeve iz naše ponude možeš pohađati online za strukturirano i organizirano učenje iz udobnosti vlastitog doma. Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja.

Kome je Akademija namijenjena

Voditeljima Odjela ljudskih potencijala, specijalistima za obračun plaće, voditeljima računovodstva, pravnicima koji se bave radnim pravom, poduzetnicima i vlasnicima poduzeća, direktorima pojedinih odjela i menadžerima te svim zainteresiranim osobama koje sudjeluju u procesima zapošljavanja, upravljanja i vođenja ljudi te žele naučiti i razumjeti sve procese koji se isprepliću u ovom složenom području.

Posebnosti Akademije

Interaktivan pristup, primjeri iz prakse, konkretni izračuni, primjeri svih dokumenata i obrazaca koji se obrađuju na nastavi, pitanja i odgovori, case study i igre uloga, moderan pristup predavanju.

Moduli

Modul 1 – Odabir najboljeg kandidata za otvoreno radno mjesto

 • Definiranje opsega, sadržaja i složenosti radnog mjesta
 • Izrada opisa radnog mjesta (osnovne informacije; naziv radnog mjesta, organizacijska jedinica, nadređena i podređena radna mjesta i sl., svrhu posla, ključne odgovornosti i zadatke, potrebne kompetencije (stručne i razvojne) i iskustvo i radne uvjete.
 • Primjer opisa radnog mjesta
 • Kreiranje atraktivnog oglasa za radno mjesto – kako privući kvalitetne kandidate?
 • Kanali oglašavanja oglasa za radno mjesto – gdje tražiti kandidate?
 • Kako održati intervju sa potencijalnim kandidatima? (koliko krugova je optimalno, testiranje kandidata, koja pitanja postaviti)
 • Financijski paket – pregovaranje oko uvjeta s potencijalnim kandidatom
 • Odluka o izboru najboljeg kandidata

 Modul 2 – Ponuda za zaposlenjem – koji ugovor sklopiti?

 • Slanje ponude za zaposlenjem – što mora sadržavati?
 • Ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme (ugovaranje probnog roka, otkazni rokovi, definiranje plaće)
 • Bitni elementi ugovora o radu
 • Postupak sklapanja ugovora o radu
 • Potrebna dokumentacija za prijavu novog kandidata na mirovinsko i zdravstveno – rokovi
 • Osobe mlađe od 30 godina kod ugovora na neodređeno, prvo zaposlenje – olakšice na plaći
 • Zapošljavanje umirovljenika – prednosti
 • Stručno osposobljavanje – rad bez zasnivanja radnog odnosa

Modul 3 – Vođenje evidencije radnog vremena, kadrovska administracija i obračun plaće

 • Pravilnik o evidenciji radnog vremena; minimalni elementi – praktični primjer
 • Radno vrijeme radnika; nejednaka raspodjela radnog vremena, prekovremeni rad
 • PK – osobne olakšice
 • Potrebna dokumentacija radnika za obračun plaće
 • Potrebna dokumentacija kod isplate plaće (platne liste – dostava)
 • Vođenje kadrovske administracije (odluke o godišnjem odmoru, plaćeni dopust, izračun razmjernog godišnjeg odmora, raspored korištenja godišnjeg odmora…) - primjeri
 • Izrada aneksa ugovora o radu, izdavanje potvrda o zaposlenju, potvrde za kredit (primjeri)
 • Obračun plaće – kako čitati platnu listu?

 Modul 4 - Obračun naknada plaća, ugovori o djelu, autorski ugovor

 • Naknada plaće u slučaju ozljede na radu
 • Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (bolovanja)
 • Naknada plaće u slučaju bolesti djeteta ili njege člana obitelji
 • Izračun naknade za rodiljni i roditeljski dopust
 • Rad s polovinom radnog vremena radi njege djeteta, dopust radi težih smetnja u razvoju djeteta
 • Isplata naknada štete u slučaju ozljede na radu
 • Isplata naknade plaće za neiskorišteni godišnji odmor
 • Troškovi prijevoza na posao i s posla
 • Isplata prigodnih nagrada (božićnica, regres, uskrsnica)
 • Razlika ugovora o djelu i autorskog ugovora – kada se koji ugovara?
 • Pravno uređenje ugovora o djelu i autorskog ugovora
 • Primjeri iz prakse i izračuni
 • Rad studenata

 Modul 5 – Otkazivanje ugovora o radu – Kako zakonito otkazati ugovor o radu?

 • Vrste otkaza ugovora o radu; redovito i izvanredno otkazivanje
 • Postupak poslodavca kod otkazivanja ugovora o radu
 • Postupak radnika kod otkazivanja ugovora o radu
 • Otkazivanje ugovora o radu za vrijeme probnog roka
 • Potrebna dokumentacija kod otkaza;
 • Prava poslodavca i prava radnika – kako se zaštititi
 • Obavljanje razgovora – savjeti i primjeri iz prakse
 • Odjave radnika na mirovinsko i zdravstveno
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora; Promjena bitnog uglavka ugovora o radu (smanjenje plaće, naziva rada, mjesta rada)
 • Otpremnine i otkazni rok – izračun i primjeri iz prakse

Trajnje

60 minuta individualna online nastava

90 minuta grupna nastava (do 3 osobe)

Individualna nastava  Edukacentar nudi mogućnost individualne online nastave što dodatno ubrzava tvoj dolazak do cilja. Dok pohađaš individualnu nastavu nisi ograničen brojem sati ili razinom znanje ostatka grupe te potpuno možeš prilagoditi termine svojim obvezama.