Moduli

Modul 1 – Odabir najboljeg kandidata za otvoreno radno mjesto

 • Definiranje opsega, sadržaja i složenosti radnog mjesta
 • Izrada opisa radnog mjesta (osnovne informacije; naziv radnog mjesta, organizacijska jedinica, nadređena i podređena radna mjesta i sl., svrhu posla, ključne odgovornosti i zadatke, potrebne kompetencije (stručne i razvojne) i iskustvo i radne uvjete.
 • Primjer opisa radnog mjesta
 • Kreiranje atraktivnog oglasa za radno mjesto – kako privući kvalitetne kandidate?
 • Kanali oglašavanja oglasa za radno mjesto – gdje tražiti kandidate?
 • Kako održati intervju sa potencijalnim kandidatima? (koliko krugova je optimalno, testiranje kandidata, koja pitanja postaviti)
 • Financijski paket – pregovaranje oko uvjeta s potencijalnim kandidatom
 • Odluka o izboru najboljeg kandidata

 Modul 2 – Ponuda za zaposlenjem – koji ugovor sklopiti?

 • Slanje ponude za zaposlenjem – što mora sadržavati?
 • Ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme (ugovaranje probnog roka, otkazni rokovi, definiranje plaće)
 • Bitni elementi ugovora o radu
 • Postupak sklapanja ugovora o radu
 • Potrebna dokumentacija za prijavu novog kandidata na mirovinsko i zdravstveno – rokovi
 • Osobe mlađe od 30 godina kod ugovora na neodređeno, prvo zaposlenje – olakšice na plaći
 • Zapošljavanje umirovljenika – prednosti
 • Stručno osposobljavanje – rad bez zasnivanja radnog odnosa

Modul 3 – Vođenje evidencije radnog vremena, kadrovska administracija i obračun plaće

 • Pravilnik o evidenciji radnog vremena; minimalni elementi – praktični primjer
 • Radno vrijeme radnika; nejednaka raspodjela radnog vremena, prekovremeni rad
 • PK – osobne olakšice
 • Potrebna dokumentacija radnika za obračun plaće
 • Potrebna dokumentacija kod isplate plaće (platne liste – dostava)
 • Vođenje kadrovske administracije (odluke o godišnjem odmoru, plaćeni dopust, izračun razmjernog godišnjeg odmora, raspored korištenja godišnjeg odmora…) - primjeri
 • Izrada aneksa ugovora o radu, izdavanje potvrda o zaposlenju, potvrde za kredit (primjeri)
 • Obračun plaće – kako čitati platnu listu?

 Modul 4 - Obračun naknada plaća, ugovori o djelu, autorski ugovor

 • Naknada plaće u slučaju ozljede na radu
 • Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (bolovanja)
 • Naknada plaće u slučaju bolesti djeteta ili njege člana obitelji
 • Izračun naknade za rodiljni i roditeljski dopust
 • Rad s polovinom radnog vremena radi njege djeteta, dopust radi težih smetnja u razvoju djeteta
 • Isplata naknada štete u slučaju ozljede na radu
 • Isplata naknade plaće za neiskorišteni godišnji odmor
 • Troškovi prijevoza na posao i s posla
 • Isplata prigodnih nagrada (božićnica, regres, uskrsnica)
 • Razlika ugovora o djelu i autorskog ugovora – kada se koji ugovara?
 • Pravno uređenje ugovora o djelu i autorskog ugovora
 • Primjeri iz prakse i izračuni
 • Rad studenata

 Modul 5 – Otkazivanje ugovora o radu – Kako zakonito otkazati ugovor o radu?

 • Vrste otkaza ugovora o radu; redovito i izvanredno otkazivanje
 • Postupak poslodavca kod otkazivanja ugovora o radu
 • Postupak radnika kod otkazivanja ugovora o radu
 • Otkazivanje ugovora o radu za vrijeme probnog roka
 • Potrebna dokumentacija kod otkaza;
 • Prava poslodavca i prava radnika – kako se zaštititi
 • Obavljanje razgovora – savjeti i primjeri iz prakse
 • Odjave radnika na mirovinsko i zdravstveno
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora; Promjena bitnog uglavka ugovora o radu (smanjenje plaće, naziva rada, mjesta rada)
 • Otpremnine i otkazni rok – izračun i primjeri iz prakse