Posebnosti Akademije

Interaktivan pristup, primjeri iz prakse, konkretni izračuni, primjeri svih dokumenata i obrazaca koji se obrađuju na nastavi, pitanja i odgovori, case study i igre uloga, moderan pristup predavanju.