Stečene kompetencije

  • kako otvoriti Facebook Stranicu za poslovanje
  • kako otvoriti Facebook business račun kako bi oslobodili naprednije mogućnosti upravljanja facebook stranicama
  • kako efikasno kreirati različite tipove kampanja ovisno o željenim ciljevima - od želje za povećanjem interakcije do klikova na web
  • kako kreirati različite tipove i formate oglasa
  • kako precizno obuhvatiti ciljanu publiku oglasima po lokacijama i interesima
  • budžetiranje kampanja