Komunikacija s Klijentima

Jednodnevna interaktivna učionička radionica na kojoj stječete ključna komunikacijska znanja i komunikacijske tehnike.

METODOLOGIJA
Na radionicama će se koristiti sljedeće trenerske metode:
Interaktivno predavanje. Koristi se u najmanjem postotku i služi isključivo za objašnjavanje osnovnih koncepata i pojmova. Pri korištenju ove metode polaznike se motivira na postavljanje pitanja i davanje primjera iz prakse.
Kontrolirana diskusija. Diskusije su usko naslonjene na prehodno opisano interaktivno
predavanje, a često polaznici dobiju određeno vrijeme da u parovima ili grupama razmisle i međusobno prodiskutiraju pa onda prijeđemo u upravljanu zajedničku diskusiju.
Vježbe, studije slučaja i simulacije. Na svakoj radionici polaznici u timovima (ili samostalno) rade na nekoliko studija slučaja usko povezanih s njihovom praksom i svakodnevnim radom.
Time dobivaju osobno iskustvo, upute trenera i povratnu informaciju ostalih sudionika.
Također imaju priliku u sigurnoj okolini isprobati drugačije načine ponašanja što je poticajno i motivirajuće za stvarnu primjenu naučenog u praksi.

O PREDAVAČICI:

Martina Konosić Lakić diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
Zvanje magistra znanosti stječe na Postdiplomskom studiju Organizacije i managementa.  Aktivno sudjeluje u organizaciji poslovnih procesa, prezentacija, edukacija i coachinga prodajnog tima. Kroz program Poslovne škole stječe diplomu Općeg menadžmenta- Business Certficate - Business Education Programm, a dodatno se usavršava i u području komunikacijskih vještina - London school of Public Relations te polazi više raznih edukacija, radionica i tečajeva iz područja prodajnih vještina, upravljanja odnosom s klijentima, trenerskih vještina i sl.

TEME:

1. i 2. blok: Ključna komunikacijska znanja

 • poslovna komunikacija kao preduvjet uspjeha
 • najčešće prepreke uspješnoj komunikaciji
 • što sve utječe na komunikaciju
 • opća pravila uspješne poslovne komunikacije
 • vrste komunikacije
 • moć prvog dojma i utjecaj neverbalne komunikacije
 • komunikacijski stilovi

3. i 4. blok: Komunikacijske tehnike

 • 4-mat model za prijenos informacija
 • aktivno slušanje
 • „ja“ poruke i toksične riječi
 • davanje i primanje povratne informacije
 • zahtjevna komunikacija- kako komunicirati nepovoljne vijesti

Aktualni grupni termini:

Komunikacija s Klijentima

Trajanje
8 školskih sati
Početak
06.10.2020.
Termin
09:00 - 16:00
Lokacija
Zagreb
Predavač
Martina Konosić Lakić
Cijena
1.849,00 kn (+PDV za pravne osobe)
Slobodno mjesta
6
Prijavi se

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Komunikacija s Klijentima". Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava