Metodologija

Na radionicama će se koristiti sljedeće trenerske metode:

Interaktivno predavanje: Koristi se u najmanjem postotku i služi isključivo za objašnjavanje osnovnih koncepata i pojmova. Pri korištenju ove metode polaznike se motivira na postavljanje pitanja i davanje primjera iz prakse.

Kontrolirana diskusija: Diskusije su usko naslonjene na prehodno opisano interaktivno predavanje, a često polaznici dobiju određeno vrijeme da u parovima ili grupama razmisle i međusobno prodiskutiraju pa onda prijeđemo u upravljanu zajedničku diskusiju.

Vježbe, studije slučaja i simulacije: Na svakoj radionici polaznici u timovima (ili samostalno) rade na nekoliko studija slučaja usko povezanih s njihovom praksom i svakodnevnim radom. Time dobivaju osobno iskustvo, upute trenera i povratnu informaciju ostalih sudionika. Također imaju priliku u sigurnoj okolini isprobati drugačije načine ponašanja što je poticajno i motivirajuće za stvarnu primjenu naučenog u praksi.