Program seminara

OSNOVE MARKETINGA

  • definicija
  • 4P, 6P (7P), marketing mix

BEST PRACTICE

  • najuspješniji proizvod jednog OPG-a kroz 4P

MARKETING STRATEGIJA/PLAN:

  • definicija, B2B/B2C
  • definicija, TV, radio, print, outdoor,sajmovi, internet, vertikalni marketing

BEST PRACTICE

  • najprodavaniji crijep u Hrvatskoj;
  • jedan od najvećih proizvođača građevinskog materijala u svijetu

Trajanje edukacije: 6 školskih sati