Odnosi s javnošću - seminar

Odnosi s javnošću ( eng. public relations) neizostavan su segment ukupnog marketinškog miksa i poslovne strategije. Oni spadaju među vitalne funkcije organizacija i poduzeća koje omogućuju uspješnost i održivost poduzeća na poslovnoj sceni, prvenstveno kroz pravilnu i transparentnu komunikaciju s ciljnim javnostima: poslovnim sektorom, zakonodavstvom, medijima, klijentima, lojalnim korisnicima i internom javnošću. Praktičari odnosa s javnošću planiraju, uspostavljaju i održavaju dobar glas i međusobno razumijevanje između organizacije i njenih javnosti.

Za razliku od ostatka marketinških strategija koje funkcioniraju kao plaćeni medij, odnosi s javnošću su ‘zarađeni’ medij koji stvara pozitivnu operacijsku klimu, tj. reputaciju organizacije, poduzeća ili branda u kojoj je lakše djelovati, plasirati uslugu ili proizvod i održati se na tržištu. Odnosi s javnošću neizostavan su dio svake uspješne komunikacije koja strateški pristupa analizi trendova, predviđa njihove posljedice, savjetuje menadžere i provodi planirane programe akcija sa svrhom da služe organizacijskom i javnom interesu.

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Odnosi s javnošću - seminar ". Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Odnosi s javnošću - seminar ". Molimo te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Krajnji korisnici

Ova edukacija namijenjena je svima onima koji komuniciraju s medijima te svima kojima znanje o odnosima može pomoći u svakodnevnom obavljanju posla. Polaznici će kroz praktične primjere naučiti osnove odnosa s javnošću, specifičnosti odnosa s javnošću u neprofitnom sektoru, uspješno upravljanje reputacijom i brandom, naučiti kako raditi s medijima i organizirati konferenciju za novinare, kako organizirati event itd.

Edukacijski moduli

MODUL 1:
Odnosi s javnošću (povijest odnosa s javnošću, definicija odnosa s javnošću, vrste odnosa s javnošću, osnove odnosa s javnošću)

MODUL 2:
Odnosi s javnošću u neprofitnom sektoru ( specifičnosti, metode, etičnost, primjeri)

MODUL 3:
Odnosi s medijima (odnosi s novinarima, tehnike odnosa s medijima, adrema, objava za medije, informativni materijali, konferencija za medije, nastupi u medijima, neverbalna komunikacija, press clipping)

MODUL 4:
Stvaranje PR sadržaja ( copywriting , strategija i tehnike pisanja, kombinacija vizualne komunikacije i tekstualne poruke)

MODUL 5:
Event management , lobiranje, sponzorstva i donacije ( karakteristike marketinških evenata, planiranje i provođenje evenata, analiza, istraživanje, planiranje, ostvarivanje sponzorstva i osiguravanje donacija)

MODUL 6:
Javne kampanje i inovativno komuniciranje ( online i offline kampanje, komunikacijski alati, crowdsourcing, gerilski marketing)

MODUL 7:
Krizno komuniciranje ( definicija krize, utjecaj krize na poslovanje, odnosi s javnošću u vrijeme krize, krizni menadžment)