Poslovanje poduzetnika

Ova edukacija pokriva temelje potrebne za razumijevanje pojma poduzeća i njegovih pravnih oblika, uključujući osnovne računovodstvene i financijske pojmove, potrebnu računovodstvenu i financijsku dokumentaciju te financijsko upravljanje i kontroliranje.

Prvi i najvažniji korak je upoznati se s osnovnim računovodstvenim i financijskim pojmovima i načinima izvještavanja. Polaznici će nakon završene edukacije primijeniti znanje korištenjem inovativnih alata i rješenja za obradu i predaju
knjigovodstvene dokumentacije i financijskih izvještaja čime će doprinijeti operativnom razvoju poslovanja svojih organizacija.

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Poslovanje poduzetnika". Molim te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Poslovanje poduzetnika". Molim te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Ciljevi i krajnji korisnici

Cilj ovog edukacijskog modula je upoznati korisnike s računovodstvenim pojmovima i procesima financijskog menadžmenta u poduzećima. Edukacije je namijenjena svima onima koji žele naučiti procijeniti financijske rizike i razumijeti proces toka novca iz financijske perspektive te razviti integriran okvir vrijednosti financijskog menadžmenta i procesa donošenja financijskih odluka u društvenim poduzećima.

Ciljane skupine su: direktori i zaposlenici budućih ili postojećih društvenih poduzeća.

Edukacijom će polaznici:

1. Naučiti osnovne pojmove financijske pismenosti
2. Osnove računovodstvenog poslovanja poduzetnika
3. Razliku između jednostavnog i dvojnog knjigovodstva
4. Proučiti knjigovodstvenu i izvještajnu dokumentaciju
5. Razumjeti novčani tijek i povezane procese
6. Usvojiti porezne modele kod poduzetnika
7. Definirati financijski plan
8. Izraditi financijski izvještaj i analizirati isti

Edukacijski moduli

MODUL 1: POJAVNI OBLICI PODUZETNIŠTVA U RH
Upoznavanje s osnovnim pojmovima vezanih uz poduzetnike, upoznavanje s pojavnim oblicima poduzetničkih pothvata, te utvrđivanje razlike između oblika poduzetničkih pothvata.

MODUL 2: LJUDSKI RESURSI
Upravljanje ljudskim resursima, radno angažiranje vanjskih suradnika, obveze poduzetnika kao poslodavaca.

MODUL 3: RAČUNOVODSTVO PODUZETNIKA
Upoznavanje s osnovnim pojmovima i knjigovodstvenim evidencijama, te utvrđivanje razlike između
jednostanog i dvojnog knjigovodstva. Poznavanje zakonskih i poreznih propisa i pravilno tumačenje istih.

MODUL 4: FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE
Financijski menadžment zahtijeva ne samo proces upravljanja, planiranja, i potrošnje sredstava već i proces prikupljanja vlastitih i tuđih izvora sredstava, politika naplate potraživanja, odluku o raspodjeli sredstava i kontrole. Sukladno Zakonskim propisima, ovisno o vrsti računovodstva koja se koristi pri evidentiranju nastalih poslovnih promjena potrebno je državne institucije obavještavati na propisanim obrascima i u navedenim rokovima.