Ciljevi i krajnji korisnici

Cilj ovog edukacijskog modula je upoznati korisnike s računovodstvenim pojmovima i procesima financijskog menadžmenta u poduzećima. Edukacije je namijenjena svima onima koji žele naučiti procijeniti financijske rizike i razumjeti proces toka novca iz financijske perspektive te razviti integriran okvir vrijednosti financijskog menadžmenta i procesa donošenja financijskih odluka u društvenim poduzećima.

Ciljane skupine su: direktori i zaposlenici budućih ili postojećih društvenih poduzeća.

Edukacijom će polaznici:

1. Naučiti osnovne pojmove financijske pismenosti
2. Osnove računovodstvenog poslovanja poduzetnika
3. Razliku između jednostavnog i dvojnog knjigovodstva
4. Proučiti knjigovodstvenu i izvještajnu dokumentaciju
5. Razumjeti novčani tijek i povezane procese
6. Usvojiti porezne modele kod poduzetnika
7. Definirati financijski plan
8. Izraditi financijski izvještaj i analizirati isti