Edukacijski moduli

MODUL 1: POJAVNI OBLICI PODUZETNIŠTVA U RH
Upoznavanje s osnovnim pojmovima vezanih uz poduzetnike, upoznavanje s pojavnim oblicima poduzetničkih pothvata, te utvrđivanje razlike između oblika poduzetničkih pothvata.

MODUL 2: LJUDSKI RESURSI
Upravljanje ljudskim resursima, radno angažiranje vanjskih suradnika, obveze poduzetnika kao poslodavaca.

MODUL 3: RAČUNOVODSTVO PODUZETNIKA
Upoznavanje s osnovnim pojmovima i knjigovodstvenim evidencijama, te utvrđivanje razlike između jednostavnog i dvojnog knjigovodstva. Poznavanje zakonskih i poreznih propisa i pravilno tumačenje istih.

MODUL 4: FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE
Financijski menadžment zahtijeva ne samo proces upravljanja, planiranja, i potrošnje sredstava već i proces prikupljanja vlastitih i tuđih izvora sredstava, politika naplate potraživanja, odluku o raspodjeli sredstava i kontrole. Sukladno Zakonskim propisima, ovisno o vrsti računovodstva koja se koristi pri evidentiranju nastalih poslovnih promjena potrebno je državne institucije obavještavati na propisanim obrascima i u navedenim rokovima.