Sadržaj webinara

 • Pravni aspekti rada od kuće (odluka, aneks ugovora o radu…)
 • Prednosti i nedostaci rada kod kuće
 • Obveze poslodavca
 • Radno vrijeme i odmor (evidencija radnog vremena)
 • Mogućnost posjeta radnom mjestu – potrebna dokumentacija
 • Zakon o zaštiti na radu
 • Isplata plaće kod rada od kuće
 • Izolacija i samoizolacija – upute za ostvarivanje naknade na teret HZZO-a
 • Tehnološki aspekti s naglaskom na komunikaciju između kolega
 • Motivacija i radni rezultati
 • Pitanja i odgovori