Hitno potrebni voditelji projekata koje će financirati EU fondovi – možeš li i ti postati jedan od njih?

18. 1. 2021.

Voditelj EU projekata

Hrvatska je ove godine ušla u novo programsko razdoblje koje će trajati do 2027. godine do kada treba potrošiti 22 milijarde eura iz EU proračuna. No mnogi EU fondovi bit će aktivni u značajno kraćem razdoblju od tih 7 godina stoga su voditelji EU projekata potrebniji nego ikada.

Iako je Hrvatska dobila priliku povući dvostruko više sredstava iz EU proračuna nego u prvih 7 godina članstva, uvjeti su se ponešto promijenili stoga za povlačenje nekih dijelova tog iznosa imamo puno manje vremena od očekivanog. EU fondovi i dalje ostaju solidan izvor bespovratnih sredstava za financiranje projekata, no bit će potrebno pripaziti na dostupne iznose i rokove za njihovo ugovaranje.

Koliko zapravo iznose bespovratna sredstva koja su nam na raspolaganju?

Hrvatska u novom programskom razdoblju na raspolaganju ima 22 milijarde eura, od čega se 12,6 milijardi odnosi na oblik povlačenja pomoći kao i do sada kroz različite EU fondove i programe kohezijske i poljoprivredne politike.

Novost je drugi dio koji čini fond „EU za sljedeće generacije“ namijenjen ublažavanju posljedica pandemije COVID-19, poticanje rasta, ulaganja, digitalizacije i postizanja klimatskih ciljeva. Iz tog dijela Hrvatska može povući 9,4 milijarde eura, ali u značajno kraćem, trogodišnjem razdoblju. Konkretno, čak 70 % fonda za oporavak od pandemije treba ugovoriti do kraja 2022. godine, a ostatak do 2023. godine, uz mogućnost povlačenja novca do kraja 2026. godine.

Zbog kraćeg roka za povlačenje sredstava i trenutnih kapaciteta u Hrvatskoj, postoji sumnja hoće li uopće biti moguće apsorbirati toliku količinu novca na vrijeme. Upravo zato je hitno potreban veći broj stručnjaka za pisanje EU projekata koji svojim aktivnim sudjelovanjem mogu ne samo uspješno financirati vlastite projekte, nego i pokrenuti potrebnu transformaciju sustava, a time i gospodarski napredak Hrvatske.

EU fondovi natječaji: Koji su ciljevi u novom razdoblju?

Za uspješno realiziranje zamišljenih projekata potrebno je prvo biti svjestan ciljeva ulaganja kojima Europska unija želi realizirati svoju viziju Europe. Tako su u novom programskom razdoblju 2021. – 2027.  godine ciljevi ulaganja podijeljeni na 5 područja koja bi trebala dovesti do pametnije, zelenije, socijalnije i bolje povezane Europe koja je bliža građanima.

Konkretno:

  • Zelena Europa znači podržavanje prijelaza na gospodarstvo s malim udjelom ugljika, promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencije opasnosti i upravljanja, očuvanje i zaštita okoliša te promicanje učinkovitosti resursa.
  • Pametna Europa odnosi se na jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija, poboljšanje pristupa informacijskih i komunikacijskim tehnologijama te njihova korištenja i kvalitete te poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća.
  • Socijalna Europa odnosi se na promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podržavanje mobilnosti radne snage, promicanje društvene uključenosti i borbu protiv siromaštva i diskriminacije te ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje.
  • Bolje povezana Europa promiče održiv promet i poboljšanje mrežnih infrastruktura.
  • Europa bliža građanima znači poboljšanje učinkovitosti javne uprave.

Sad kad imaš na umu koji su konkretni ciljevi koje Europska unija želi postići u narednom razdoblju, lakše ćeš moći osmisliti i razviti ideju koja bi mogla dovesti do uspješnog financiranja tvog projekta u skladu s vizijom i očekivanjima onih koji omogućuju ta sredstva financiranja.

Zašto naučiti pisanje EU projekata umjesto plaćati druge za taj posao?

Ako trenutno i nemaš ideju za vlastiti projekt, znaš li da postajanjem voditeljem EU projekata možeš uz malo ulaganja ostvariti mnoge osobne i društvene benefite? Jedan od problema nedovoljnog povlačenja bespovratnih sredstava iz EU fondova upravo je manjak stručnog kadra obučenog za pripremu i provedbu EU projekata i zato je biti osoba kompetentna za to postalo jedno od najtraženijih zanimanja kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu.

Voditelji EU projekata obučeni su za rad u svim sektorima – od jedinica lokalne samouprave pa sve do rada u vlastitim ili tuđim tvrtkama. Osim toga, mogu se prijaviti i na brojne natječaje koje raspisuje Europska unija i druge međunarodne organizacije.

Dakle, kao osposobljen voditelj EU projekata imat ćeš mnogo prilika pokazati svoje sposobnosti i pronaći radno mjesto primjereno baš tebi. Osim toga, moći ćeš pomoći mnogim malim poduzetnicima da ostvare svoje ideje i omoguće sebi, svojim obiteljima i zaposlenicima sredstva za stabilan život.

EU fondovi za poduzetnike

Kad poduzetnik dobije ideju, mnogo je posla i koraka između tog trenutka i ostvarenja ideje. Voditelji EU projekata specijalizirali su se u svom području i poznat im je način funkcioniranja fondova Europske unije zbog čega ih mogu povezati s malim poduzetnicima koji većinom imaju previše posla i premalo vremena za kvalitetnu provedbu projekata. Voditelji EU projekata sposobni su uklopiti kreativne ideje u izvedive i sigurne projekte po unaprijed definiranim pravilima čime pridonose ostvarenju mnogih poduzetničkih snova bez neuspješnih pokušaja i neugodnih pogrešaka.

EU fondovi edukacija: Što donosi i kome je namijenjena?

Voditelji EU projekata obučeni su za samostalnu pripremu i provedbu projekata financiranih iz sredstava Europske unije što znači da znaju kako financijski i administrativno upravljati projektima, pripremiti studij izvodljivosti i financijsko-ekonomsku analizu te pripremu za natječaje.

Uspješno pripremiti projektni prijedlog složen je i kompleksan postupak koji zahtjeva specifična znanja i zato je priprema te vođenje projekata financiranih iz programa Europske unije jedno od najtraženijih edukacijskih programa u Hrvatskoj i u javnom i u privatnom sektoru.

Ako se odlučiš pohađati edukaciju za voditelja EU projekta dobit ćeš kompetencije kao što su razlikovanje vrsta EU fondova i programa te primjenjivanje pravnih akata Europske unije. Naučit ćeš kako isplanirati elemente projekta, formulirati projektne ciljeve, izraditi proračun projekta te objasniti relevantnost i održivost projektnog prijedloga. Do kraja edukacije znat ćeš pripremiti i popuniti natječajnu dokumentaciju, provesti postupak nabave, provesti projekt u skladu s pravilima ugovora te vrednovati projekt i primijeniti mjere sigurnosti.

Ukratko, bit ćeš spreman i kompetentan provesti kvalitetan i uspješan projekt od početka do kraja i tako konkurirati na tržištu rada diljem Europske unije.

Ovakav tip edukacije primjeren je (i potreban) vlasnicima tvrtki i menadžerima, obrtnicima, voditeljima projekata, ustanovama i udrugama, tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, konzultantima i svim drugim zainteresiranim pojedincima koji žele iskoristiti priliku i baviti se pisanjem EU projekata.

Trenutno je jedan od najvećih prioriteta u Hrvatskoj usmjeriti se na izradu i provedbu kvalitetnih projekata, a voditelji EU projekata stručnjaci su specijalizirani upravo za to. Nakon stečenog znanja za posao voditelja EU projekata nema više govora o nezaposlenosti jer postaješ opremljen za provođenje vlastitih poslovnih ideja te se uklapaš u otvoreno tržište rada Europske unije.