Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

Po završetku programa dobit ćeš Uvjerenje o usavršavanja, propisano od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, koje omogućuje upis zvanja u radnu knjižicu.

Priprema projektnih prijedloga složen je i kompleksan postupak koji zahtjeva specifična znanja i vještine kako bi prijavljeni projekti zadovoljili kompleksne postupke administrativne i kvalitativne evaluacije projekta, te kako bi bili  izvedivi i održivi sa aspekta raspoloživih resursa i kompetencija organizacije prijavitelja, te planiranih proračunskih sredstava.  

Grupna nastava

Nažalost, trenutačno nemamo raspoložive grupne termine za ovaj seminar. 

Ostavi nam svoje podatke i mi ćemo ti javiti sljedeći grupni termin za ovaj tečaj.

Ili odmah kreni individualno.

Nažalost, trenutačno nemamo raspoložive grupne termine za ovaj seminar. 

Ostavi nam svoje podatke i mi ćemo ti javiti sljedeći grupni termin za ovaj tečaj.

Ili odmah kreni individualno.

Kompetencije koje polaznik stječe

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

Polaznik će:

  1. Razlikovati vrste EU fondova i programa te primijeniti pravne akte EU
  2. Koristiti alate i tehnike za planiranje  i formulaciju projekta koristeći standarde pristupa logičke matrice i upravljanja projektnim ciklusom
  3. Isplanirati elemente projekta (aktivnosti, resursi, vremenski tijek, troškove projekta) u  skladu s provedenim analizama, izraditi Ganttov dijagram i formulirati projektne ciljeve
  4. Izraditi proračun projekta
  5. Oblikovati projektni prijedlog u  skladu s kvalitativnim značajkama projekta- opisati doprinos horizontalnim pitanjima, obrazložiti relevantnost i održivost projektnog prijedloga
  6. Pripremiti i popuniti natječajnu dokumentaciju
  7. Upravljati projektnim aktivnostima i resursima, provesti projekt u skladu s pravilima ugovora, izraditi izvještaje
  8. Provesti postupak nabave sukladno pravilima
  9. Vrednovati projekt
  10. Primijeniti mjere sigurnosti na radu i pružiti prvu pomoć

Uvjeti upisa

U program usavršavanja upisati osobe s najmanje završenom stručnom spremom:

a) sveučilišni/a i stručni/stručna prvostupnik/ca u području društvenih, informacijskih, tehničkih komunikacijskih i interdisciplinarnih područja znanosti, biomedicine i zdravstva, biotehničkih znanosti

ili sveučilišni/na i stručni/stručna prvostupnik/ca bilo kojeg područja s najmanje jedne godine radnog iskustva na poslovima izrade projekata financiranih iz EU fondova ili srodnim poslovima, što   dokazuje potvrdom poslodavca

b) poznavanjem osnova  rada na računalu  što polaznik dokazuje provjerom u ustanovi ili odgovarajućom potvrdom.

Trajanje programa i način izvođenja nastave

Program usavršavanja traje 160 sati i može se realizirati redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Program uključuje teorijski dio programa u trajanju od 82 te vježbe u trajanju od 38 sati. Praktična nastava izvodi se u ukupnom trajanju od 40 sati u učionici ustanove pod nadzorom mentora.

Nastavni plan

1.

Uvod u politike i programe Europske unije

2.

Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice

3.

 Operativno i financijsko upravljanje projektom

4.

Modeliranje EU projekta i ispunjavanje projektne dokumentacije

5.

Provedba EU projekta

6.

Zaštita na radu

7.

Praktična nastava