Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

Po završetku programa dobit ćeš Uvjerenje o usavršavanja, propisano od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, koje omogućuje upis zvanja u radnu knjižicu.

Priprema projektnih prijedloga složen je i kompleksan postupak koji zahtjeva specifična znanja i vještine kako bi prijavljeni projekti zadovoljili kompleksne postupke administrativne i kvalitativne evaluacije projekta, te kako bi bili  izvedivi i održivi sa aspekta raspoloživih resursa i kompetencija organizacije prijavitelja, te planiranih proračunskih sredstava.  

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Voditelj pripreme i provedbe EU projekata". Molim te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Grupna nastava

Trenutno formiramo grupe za "Voditelj pripreme i provedbe EU projekata". Molim te prijavi se putem obrasca kako bi te mogli informirati s više detalja o mogućim grupnim terminima za ovaj tečaj.

Prijava

Trajanje programa i način izvođenja nastave

Program usavršavanja traje 2 mjeseca i može se realizirati redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Program provode certificirani stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom i dokazanim rezultatima u pripremi i provedbi projekata iz različitih fondova i EU programa.

Nastava u našoj ustanovi provodi se u suvremeno opremljenim učionicama, uz podršku informatičke opreme, koristeći službene obrasce.

EdukaCentar i sam uspješno sudjeluje u provedbi projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Moduli

Mogućnosti financiranja - Fondovi i institucije EU  

Završetkom prvog modula polaznici će steći znanja koja će im omogućiti da prepoznaju i identificiraju prilike za ostvarivanje financiranja projekata. Naučit će razlikovati vrste EU fondova i programa te će imati temeljna znanja o preduvjetima koje moraju ispuniti kao nositelji projekata kako bi bili prihvatljivi za financiranje, kako tražiti partnere i ostvariti čvrsto partnerstvo.

Ključne teme:

 • politike Europske unije
 • institucije Europske unije
 • fondovi i programi EU
 • Internet stranice na kojima se objavljuju natječaji
 • Partnerstvo u EU projektima 

Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice 

Polaznici će naučiti upotrebljavati alate i tehnike za planiranje i formulaciju projekta koristeći standarde pristupa logičke matrice i upravljanja projektnim ciklusom.

Ključne teme:

 • analiza dionika
 • problemsko stablo
 • stablo ciljeva
 • izrada logičke matrica
 • kapaciteti organizacije
 • mjerljivi pokazatelji
 • pretpostavke i rizici

Priprema projektne prijave

Po završetku trećeg modula polaznici će naučiti izraditi plan aktivnosti, predvidjeti resurse za njihovu provedbu, rasporediti uloge i odgovornosti u planu aktivnosti, izraditi Ganttov dijagram. Polaznici će naučiti razlikovati izravne od neizravnih prihvatljivih troškova, prepoznati neprihvatljive troškove, planirati novčani tijek. Nadalje, naučit će kako opisati relevantnost projekta i povezati je sa strateškim dokumentima, izložiti  održivost projekta te integrirati horizontalne politike u EU projekt.

Ključne teme:

 • ciljevi i relevantnost projekta
 • planiranje aktivnosti
 • strukturiranje aktivnosti prema projektnim elementima
 • pridruživanje resursa aktivnostima
 • podjela odgovornosti
 • planiranje proračuna projekta i novčanog tijeka
 • argumentacija stavki proračuna
 • planiranje sufinanciranja projekta
 • prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi
 • izravni i neizravni troškovi
 • održivost projekta
 • horizontalne politike EU

Izrada projektne prijave – rad u aplikaciji

U okviru ovog modula polaznici će se upoznati sa MIS sustavom prijave projektnih prijedloga, naučiti kako pokrenuti aplikaciju i kako unositi podatke on line u obrazac A te kako u cijelosti administrativno pripremiti projekt za prijavu.

Ključne teme:

 • obrasci i prilozi natječajne dokumentacije
 • MIS sustav za podnošenje projektnih prijava
 • Popunjavanje obrasca A i B projektne prijave

Upravljanje projektom i uspješna provedba

Po završetku ovog modula polaznici će se upoznati sa ugovornim obvezama korisnika bespovratnih sredstava, vrstama izmjena ugovora, naučiti kako pravilno  izvještavati i podnositi zahtjev za nadoknadu sredstava, upoznati se sa pravilima nabave za NOJN u okviru projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije, te sa najčešćim pogreškama kod izvještavanja.

Nadalje, polaznici će naučiti isplanirati proces upravljanja projektnim timom, primijeniti pravila vidljivosti u projektu i planirati s time povezane troškove te provesti postupak evaluacije projekta.

Ključne teme:

 • ugovorne obveze korisnika bespovratnih sredstava
 • izvještaj o napretku i zahtjev za nadoknadu sredstava
 • upravljanje projektnim timom
 • nabava u EU projektima
 • evaluacija projekta

Po završetku 5 modula projektne prijave koje su polaznici napravili uz podršku mentora vrednovati će naš stručnjak s dugogodišnjim iskustvom u evaluacija projektnih prijava za nacionalne dionike kao i za izvršne agencije Europske unije (EACEA, EACI,EASME;REA).

Polaznici će dobiti i preporuke za daljnja poboljšanja.

Kompetencije koje polaznik stječe

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

Polaznik će:

 • Razlikovati vrste EU fondova i programa te primijeniti pravne akte EU
 • Koristiti alate i tehnike za planiranje  i formulaciju projekta koristeći standarde pristupa logičke matrice i upravljanja projektnim ciklusom
 • Isplanirati elemente projekta (aktivnosti, resursi, vremenski tijek, troškove projekta) u  skladu s provedenim analizama, izraditi Ganttov dijagram i formulirati projektne ciljeve
 • Izraditi proračun projekta
 • Oblikovati projektni prijedlog u  skladu s kvalitativnim značajkama projekta- opisati doprinos horizontalnim pitanjima, obrazložiti relevantnost i održivost projektnog prijedloga
 • Pripremiti i popuniti natječajnu dokumentaciju
 • Upravljati projektnim aktivnostima i resursima, provesti projekt u skladu s pravilima ugovora, izraditi izvještaje
 • Provesti postupak nabave sukladno pravilima
 • Vrednovati projekt
 • Primijeniti mjere sigurnosti na radu i pružiti prvu pomoć

Uvjeti upisa

U program usavršavanja upisati osobe s najmanje završenom stručnom spremom:

 • sveučilišni/a i stručni/stručna prvostupnik/ca u području društvenih, informacijskih, tehničkih komunikacijskih i interdisciplinarnih područja znanosti, biomedicine i zdravstva, biotehničkih znanosti 
 • ili sveučilišni/na i stručni/stručna prvostupnik/ca bilo kojeg područja s najmanje  jedne godine radnog iskustva na poslovima izrade projekata financiranih iz EU fondova ili srodnim poslovima, što   dokazuje potvrdom poslodavca
 • poznavanjem osnova  rada na računalu  što polaznik dokazuje provjerom u ustanovi ili odgovarajućom potvrdom.