Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

Program provode certificirani stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom i dokazanim rezultatima, a temelji se na stvarnim potrebama hrvatskih organizacija što povećava tvoje šanse pronalaska posla nakon završetka edukacije. Po završetku programa dobit ćeš Uvjerenje o usavršavanju, propisano od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, koje omogućuje upis zvanja u radnu knjižicu.

Priprema projektnih prijedloga složen je i kompleksan postupak koji zahtjeva specifična znanja i vještine kako bi prijavljeni projekti zadovoljili kompleksne postupke administrativne i kvalitativne evaluacije projekta, te kako bi bili izvedivi i održivi s aspekta raspoloživih resursa i kompetencija organizacije prijavitelja, te planiranih proračunskih sredstava.  

Grupna nastava

 • Pohađaj tečaj u malim grupama 
 • Mogućnost organiziranja nastave u tvojoj tvrtki (in house)
 • Suvremeno opremljene učionice u centru grada

Grupe svih razina formiraju se tijekom cijele godine, zato nikad nije kasno da se uključiš!

Aktualni grupni termini:

Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

Termini predavanja: subotom od 9:30 - 15:30 (po sedam školskih sati)

Redovna cijena: 8.812,50 kn

Akcijska cijena: 7.050,00 kn*

Grupa kreće s minimalno pet polaznika. 

*Akcija traje za upise i plaćenu prvu ratu do 19.01.2022. 

Trajanje
tri mjeseca
Početak
19.02.2022.
Termin
subotom od 9:30 - 15:30 sati
Lokacija
Zagreb
Cijena
7.050,00 KN
Slobodno mjesta
5
Prijavi se

Grupna nastava

 • Pohađaj tečaj u malim grupama 
 • Mogućnost organiziranja nastave u tvojoj tvrtki (in house)
 • Suvremeno opremljene učionice u centru grada

Grupe svih razina formiraju se tijekom cijele godine, zato nikad nije kasno da se uključiš!

Aktualni grupni termini:

Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

Početak
12.10.2021.
Termin
utorkom i četvrtkom od 17:00 do 20:30 (uključena pauza)
Lokacija
Split
Cijena
6300,00 kn (uključen popust od 10%)
Slobodno mjesta
2
Prijavi se

Kompetencije koje polaznik stječe

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

Polaznik će:

 • Razlikovati vrste EU fondova i programa te primijeniti pravne akte EU
 • Koristiti alate i tehnike za planiranje i formulaciju projekta koristeći standarde pristupa logičke matrice i upravljanja projektnim ciklusom
 • Isplanirati elemente projekta (aktivnosti, resursi, vremenski tijek, troškove projekta) u  skladu s provedenim analizama, izraditi Ganttov dijagram i formulirati projektne ciljeve
 • Izraditi proračun projekta
 • Oblikovati projektni prijedlog u skladu s kvalitativnim značajkama projekta- opisati doprinos horizontalnim pitanjima, obrazložiti relevantnost i održivost projektnog prijedloga
 • Pripremiti i popuniti natječajnu dokumentaciju
 • Upravljati projektnim aktivnostima i resursima, provesti projekt u skladu s pravilima ugovora, izraditi izvještaje
 • Provesti postupak nabave sukladno pravilima
 • Vrednovati projekt
 • Primijeniti mjere sigurnosti na radu i pružiti prvu pomoć

Uvjeti upisa

U program usavršavanja upisati osobe s najmanje završenom stručnom spremom:

 • sveučilišni/a i stručni/stručna prvostupnik/ca u području društvenih, informacijskih, tehničkih komunikacijskih i interdisciplinarnih područja znanosti, biomedicine i zdravstva, biotehničkih znanosti 
 • ili sveučilišni/na i stručni/stručna prvostupnik/ca bilo kojeg područja s najmanje  jedne godine radnog iskustva na poslovima izrade projekata financiranih iz EU fondova ili srodnim poslovima, što   dokazuje potvrdom poslodavca
 • poznavanjem osnova  rada na računalu  što polaznik dokazuje provjerom u ustanovi ili odgovarajućom potvrdom.

Trajanje programa i način izvođenja nastave

Program usavršavanja traje 2 mjeseca i može se realizirati redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Program provode certificirani stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom i dokazanim rezultatima u pripremi i provedbi projekata iz različitih fondova i EU programa.

Nastava u našoj ustanovi provodi se u suvremeno opremljenim učionicama, uz podršku informatičke opreme, koristeći službene obrasce.

EdukaCentar i sam uspješno sudjeluje u provedbi projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Moduli

Mogućnosti financiranja - Fondovi i institucije EU  

Završetkom prvog modula polaznici će steći znanja koja će im omogućiti da prepoznaju i identificiraju prilike za ostvarivanje financiranja projekata. Naučit će razlikovati vrste EU fondova i programa te će imati temeljna znanja o preduvjetima koje moraju ispuniti kao nositelji projekata kako bi bili prihvatljivi za financiranje, kako tražiti partnere i ostvariti čvrsto partnerstvo.

Ključne teme:

 • politike Europske unije
 • institucije Europske unije
 • fondovi i programi EU
 • Internet stranice na kojima se objavljuju natječaji
 • Partnerstvo u EU projektima 

Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice 

Polaznici će naučiti upotrebljavati alate i tehnike za planiranje i formulaciju projekta koristeći standarde pristupa logičke matrice i upravljanja projektnim ciklusom.

Ključne teme:

 • analiza dionika
 • problemsko stablo
 • stablo ciljeva
 • izrada logičke matrica
 • kapaciteti organizacije
 • mjerljivi pokazatelji
 • pretpostavke i rizici

Priprema projektne prijave

Po završetku trećeg modula polaznici će naučiti izraditi plan aktivnosti, predvidjeti resurse za njihovu provedbu, rasporediti uloge i odgovornosti u planu aktivnosti, izraditi Ganttov dijagram. Polaznici će naučiti razlikovati izravne od neizravnih prihvatljivih troškova, prepoznati neprihvatljive troškove, planirati novčani tijek. Nadalje, naučit će kako opisati relevantnost projekta i povezati je sa strateškim dokumentima, izložiti  održivost projekta te integrirati horizontalne politike u EU projekt.

Ključne teme:

 • ciljevi i relevantnost projekta
 • planiranje aktivnosti
 • strukturiranje aktivnosti prema projektnim elementima
 • pridruživanje resursa aktivnostima
 • podjela odgovornosti
 • planiranje proračuna projekta i novčanog tijeka
 • argumentacija stavki proračuna
 • planiranje sufinanciranja projekta
 • prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi
 • izravni i neizravni troškovi
 • održivost projekta
 • horizontalne politike EU

Izrada projektne prijave – rad u aplikaciji

U okviru ovog modula polaznici će se upoznati s MIS sustavom prijave projektnih prijedloga, naučiti kako pokrenuti aplikaciju i kako unositi podatke on line u obrazac A te kako u cijelosti administrativno pripremiti projekt za prijavu.

Ključne teme:

 • obrasci i prilozi natječajne dokumentacije
 • MIS sustav za podnošenje projektnih prijava
 • Popunjavanje obrasca A i B projektne prijave

Upravljanje projektom i uspješna provedba

Po završetku ovog modula polaznici će se upoznati s ugovornim obvezama korisnika bespovratnih sredstava, vrstama izmjena ugovora, naučiti kako pravilno  izvještavati i podnositi zahtjev za nadoknadu sredstava, upoznati se s pravilima nabave za NOJN u okviru projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije, te s najčešćim pogreškama kod izvještavanja.

Nadalje, polaznici će naučiti isplanirati proces upravljanja projektnim timom, primijeniti pravila vidljivosti u projektu i planirati s time povezane troškove te provesti postupak evaluacije projekta.

Ključne teme:

 • ugovorne obveze korisnika bespovratnih sredstava
 • izvještaj o napretku i zahtjev za nadoknadu sredstava
 • upravljanje projektnim timom
 • nabava u EU projektima
 • evaluacija projekta

Polaznici će dobiti i preporuke za daljnja poboljšanja.

Prednosti poslovnih edukacija u EdukaCentru

Prilagođeni tečajevi. Tečajevi su prilagođeni trenutnim kompetencijama polaznika stoga možeš biti siguran da nećeš gubiti vrijeme na materijale koji nisu prilagođeni tvom predznanju i mogućnostima.

Grupna nastava. Svoje nove poslovne vještine možeš učiti na grupnoj nastavi gdje odmah imaš priliku koristiti naučeno u komunikaciji s drugim polaznicima. Takav pristup edukaciji pomoći će ti sagledati problematiku iz različitih perspektiva i olakšati put do kreativnih rješenja.

Individualna nastava. Osim grupne, Edukacentar nudi i mogućnost individualne nastave što dodatno ubrzava tvoj dolazak do cilja. Dok pohađaš individualnu nastavu nisi ograničen brojem sati ili razinom znanje ostatka grupe te potpuno možeš prilagoditi termine svojim obvezama.

Nastava na lokaciji ili online. Osim nastave u suvremenim učionicama na našoj lokaciji, postoji i mogućnost organiziranja nastave na lokaciji koja tebi više odgovara. Uz to, organiziramo i online edukacije za strukturirano i organizirano učenje iz udobnosti vlastitog doma.

Stjecanje novog zvanja. Po završetku određenih programa dobit ćeš Uvjerenje o osposobljavanju/usavršavanju propisano od Ministarstva znanosti i obrazovanja koje omogućuje upis zvanja u radnu knjižicu.

Probni sat. Ako i dalje nisi siguran jesu poslovne u Edukacentru primjerene za tebe ili tvoje zaposlenike, postoji i mogućnost dogovaranja probnog sata tijekom kojeg se možeš osobno uvjeriti u sve nabrojane prednosti.