Kako postati projektni menadžer i raditi jedan od najbolje plaćenih poslova?

13. 8. 2021.

Projekt menadžer

Znanje o upravljanju projektima jedna je od najcjenjenijih kompetencija na današnjem tržištu rada, a potreba za pojedincima koji će taj posao kvalitetno obavljati sve je veća. U sljedećem članku saznaj što radi projektni menadžer i kako postati certificiran u tom području.

Znaš li da je projektni menadžer jedno od najbolje plaćenih radnih mjesta za kojim trenutno postoji velika potražnja? Profesionalno upravljanje projektima uvijek je poželjno, a naročito je potrebno u jeku krizne situacije u kojoj se trenutno nalazimo.

Da bi se projekt realizirao na efikasan način, na vrijeme i unutar zadanih troškova te ispunio svoj cilj, potrebno je stručno upravljanje koje je odgovornost projektnog menadžera.

Što podrazumijeva projektni menadžment?

U sklopu projektnog menadžmenta smišljanju se i kombiniraju metode organiziranja, planiranja i kontrole koje dovode do uspješnog planiranja i izvođenja projekta. Osnovni elementi koji čine projektni menadžment su resursi, vrijeme, novac i opseg projekta.

Voditelj projekta ili projektni menadžer ima samo jednu dužnost – osigurati uspjeh projekta kroz njegov životni ciklus izbjegavajući sve potencijalne opasnosti i rizike. Možda na prvu zvuči jednostavno, no taj zadatak dijeli se na mnoge zadaće koje su odgovornost projektnog menadžera:

1. Definicija projekta

Odnosi se na što preciznije postavljanje realističnih ciljeva projekta. Ako projektni menadžer nije dobio zadane konkretne ciljeve projekta, njegova je dužnost dogovoriti ih i definirati prije početka projekta.

2. Organizacija tima

Prije početka projekta potrebno je sastaviti tim pri čemu su kvaliteta, broj članova, definicija njihovih uloga i izgradnja komunikacijskih struktura iznimno bitni za uspješnu realizaciju projekta.

3. Planiranje projekta

Projektni menadžer koristi različite metode poput radionica, planiranja troškova, analize okruženja projekta, planiranje strukture itd. da bi postavio okvire projekta.

4. Menadžment okoline i članova tima

Zadatak je projektnog menadžera da među članovima tima raspoređenima u različite sektore uspostavi komunikaciju, premosti razlike i uskladi ciljeve. Također je odgovoran za raspodjelu zadataka, motivaciju, rješavanje konflikata unutar grupe te informiranje i obrazovanje članova.

5. Kontrola projekta

Projektni menadžer zadužen je za nadgledanje napretka projekta, troškova i vremenskih okvira te njihovo usklađivanje s prvotno zadanim ciljem projekta.

6. Dokumentacija projekta

Projektni menadžer treba se pobrinuti da bude pravovremeno obaviješten o napretku projekta te voditi dokumentaciju o ostvarenim ciljevima.

Kao što možeš vidjeti, pred projektnim menadžerom stoje brojne odgovornosti i da bi one bile uspješno ispunjene, on mora posjedovati određene karakteristike i znanja prije nego se upusti u posao upravljanja projektom.

Koje karakteristike i znanje treba imati voditelj projekta?

Svaki stručnjak u području projektnog menadžmenta treba posjedovati određene karakteristike kako bi njegovi projektni bili efikasni i uspješni. Posao projektnog menadžera ne može dobiti bilo tko, ali se osobine i znanja potrebna za njega mogu naučiti.

Sposobnost racionalne procjene rizika koji nosi realizacija nekog projekta te dobro snalaženje pod pritiskom osnovne su osobine koje su potrebne projektnom menadžeru.

Osim toga, treba biti sposoban efikasno rješavati probleme originalnim idejama, posjedovati integritet i entuzijazam te visoku razinu stručnosti u svom poslu.

Budući da će upravljati i motivirati svoj tim te surađivati s različitim sektorima, kvalitetan projektni menadžer treba imati predispoziciju za rad u timu, dobro razvijene komunikacijske vještine i empatiju prema drugim članovima.

Osnovna zaduženja projektnog menadžera podrazumijevaju definiranje projekta, organiziranje tima, kontrola i dokumentacija projekta te upravljanje svim fazama projekta.

Da bi svoja zaduženja mogao uspješno izvršiti, projektni menadžer mora u malom prstu imati znanja iz mnogo različitih područja kao što su financije, psihologija, menadžment itd.

Konkretnije, projektni menadžer bi trebao znati kako organizirati, razviti i voditi projekt od njegovog početka do kraja, kako koristiti napredne financijske metode, kako upravljati ljudima, troškovima i resursima, kako voditi tim i motivirati svoje suradnike za izvršenje njihovih zadataka. Trebao bi posjedovati izražene vještine vođenja, pregovaranja te znati pravilno i brzo donositi odluke u poslovnom okruženju.

Posao projektnog menadžera uistinu zahtjeva visok stupanj znanja, vještina i odgovornosti, stoga nije za svakoga. Ako želiš raditi kao projektni menadžer, za to će biti potrebno proći obuku i certifikaciju.

PMI certifikat

Project Management Institute ili Institut za projektni menadžment jedno je od mjesta gdje možeš dobiti profesionalnu certifikaciju kojom ćeš potvrditi da možeš ispuniti zahtjeve projekata i poslodavaca na globalnoj razini.

Certifikati koje omogućuje PMI utemeljeni su na vrlo visokim standardima i prate aktualna istraživanja kako bi bili dodijeljeni projektnim menadžerima koji su sposobni ispuniti trenutne zahtjeve svjetskih organizacija. Imati PMI certifikat znak je izvrsnosti i s njim se možeš snaći u gotovo svakoj industriji.

Gdje god se trenutno nalaziš u karijeri, sigurni smo da možeš pronaći certifikat koji odgovara tvojim potrebama jer PMI pokriva uistinu širok spektar zahtjeva:

  • Project Management Professional (PMP) – potvrda znanja i vještina u upravljanju projektima.
  • Portfolio Management Professional (PfMP) – potvrda naprednih vještina upravljanja portfeljima, projektima, programima ili operacijama za postizanje strateških ciljeva organizacije.
  • PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) - znak posjedovanja specifičnih znanja agilnih principa, praksi, alata i tehnika u agilnim metodologijama.
  • PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA) – potvrda ekspertize u poslovnoj analizi.
  • Program Management Professional (PgMP) – označava vještine i iskustvo u nadzoru višestruko povezanih projekata koji su usklađeni s ciljevima organizacije.
  • Certified Associate in Project Management (CAPM) - znak poznavanja osnovnih procesa i terminologije definirane u PMBOK-u.
  • PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) - znači posjedovanje specifičnih znanja i kompetencija u identifikaciji i upravljanju rizicima.
  • PMI Scheduling Professional (PMI-SP) – označava  posjedovanje znanja i kompetencija u posebnom području razvoja i održavanja vremenskog plana projekta.

PMP certifikat

Project Management Professional certifikat ili PMP certifikat jedan je od najpopularnijih PMI certifikata koji je priznat na globalnoj razini. PMP certifikat označuje da je kod pojedincaprepoznata kvaliteta i sposobnost da se snađe u ulozi projektnog menadžera, pogotovo njegovo iskustvo u vođenju i upravljanju projektima.

Za PMP certifikaciju trebaš udovoljiti određenim zahtjevima, ovisno o dosadašnjoj kvalifikaciji. Trebaš skupiti nekoliko tisuća sati iskustva u području projektnog menadžmenta, iza sebe trebaš imati 3 do 5 godina iskustva rada na projektima u razdoblju od 8 godina prije polaganja ispita te proći 35 sati edukacije o projektnom menadžmentu.

Ako ispunjavaš navedene uvjete, čeka te polaganje vrlo detaljnog ispita online na engleskom jeziku kojim se procjenjuje tvoja sposobnost primjenjivanja znanja projektnog menadžera u 6 područja:  iniciranje projekta, planiranje projekta, izvršavanje projekta, praćenje i kontroliranje projekta, završavanje projekta te profesionalna i društvena odgovornost.

Za PMP certifikaciju možeš se pripremiti i u EdukaCentru uz vodstvo ovlaštenog PMI trenera s više od desetljeća praktičnog iskustva na mnogobrojnim projektima.

PMI Hrvatska

Project Management Institute od 2005. ima i svoj ogranak u Hrvatskoj koji djeluje kao udruga, dobrovoljna i neprofitna organizacija posvećena razvitku i unapređenju upravljanja projektima u Hrvatskoj.

Članstvo u PMI-u otvoreno je za sve trenutne voditelje projekata, studente i umirovljenike koji su više od 5 godina bili projektni menadžeri, ali više nisu radno aktivni.  Kao član PMI-a imaš priliku razmjenjivati znanja i iskustva s drugim projektnim menadžerima, družiti se sa stručnjacima iz struke, prisustvovati seminarima i konferencijama, raditi na svojim komunikacijskim i liderskim vještima i još mnogo toga.

Članstvo u udruzi je dobrovoljno, a u PMI-u napominju da je svako aktivno sudjelovanje i volontiranje članova poželjno jer tako rade na razvoju kako svojih znanja i vještina, tako i onima ostalih članova.

Ultimativni vodič za upravljanje projektima ili PMBOK

PMBOK ili Project Management Body of Knowledge vodič je koji su 1983. godine sastavili volonteri iz PMI-a kako bi saželi sve znanje o upravljanju projektima i na taj način pomogli budućim projektnim menadžerima da što lakše ostvare visoku razinu kvalitete vođenja projekata.

Vodič kroz znanje o upravljanju projektima danas se smatra globalnim standardom za upravljanje projektima i predstavlja najraznovrsniji resurs svima koji tu vještinu žele naučiti.

IPMA certifikat

Još jedna udruga koja nudi certifikaciju budućim projektnim menadžerima je  International Project Management Association koja također ima svoj ogranak u Hrvatskoj. IMPA Hrvatska je neprofitna nevladina organizacija koja omogućuje umrežavanje stručnjaka iz područja upravljanja projektima kako bi dijelili svoje ideje i znanje, podupirali se međusobno i promicali kvalitetno vođenje projekata.

IMPA certifikat jedinstvena je formalna potvrda kompetentnosti za pojedince koji razvijaju karijeru u području upravljanja projektima, a provodi se u 3 domene (projekt, portfelj i program) na 4 razine:

A. razina - Certificirani direktor projekta (ili programa ili portfelja) – potvrđuje da pojedinac s navedenim certifikatom posjeduje znanja i vještine direktora projekta te da može raditi na vrlo složenim projektima koji imaju strateški utjecaj na organizaciju.

B. razina - Certificirani stariji voditelj projekta (ili programa ili portfelja) – potvrđuje da projektni menadžer s ovim certifikatom ima kompetencije voditelja projekta u složenom projektom okruženju unutar organizacije.

C. razina - Certificirani voditelj projekta - potvrđuje da vlasnik certifikata ima kompetencije voditelja projekta u okviru umjereno složenog projektnog okruženja unutar organizacije.

D. razina - Certificirani suradnik u upravljanju projektima – potvrđuje da projektni menadžer ima široko znanje o upravljanju projektom te da može raditi u projektom timu.

Kao i kod certifikacije od strane PMI-a, svaka razina ima svoje preduvjete, kvalifikacije i potrebno prethodno iskustvo koje projektni menadžer treba imati za polaganje.

Da zaključimo, projektni menadžer je zanimanje koje je danas iznimno traženo jer su kompetentni stručnjaci i profesionalci potrebni u svakoj industriji. Posjedujući znanja i vještine projektnog menadžera možeš ostvariti mnogo prilika za rad, od vođenja kratkih projekata do zahtjevnih dugoročnih projekata u velikim tvrtkama. Kako ti to zvuči, možeš li se zamisliti u ulozi voditelja projekata?