Kako dobiti poticaj za samozapošljavanje

14. 10. 2021.

Samozapošljavanje

Želiš biti sam svoj šef i sanjaš o slobodi obavljanja posla kad i kako želiš, ali ne znaš odakle uopće krenuti? Poticaj za samozapošljavanje izvrsno je mjesto za početak, a detaljne upute kako ga ostvariti pročitaj u sljedećem članku.

Osjećaš li da je vrijeme za sljedeći korak u karijeri? Fleksibilno radno vrijeme i potpuna sloboda odlučivanja zvuče ti vrlo primamljivo, ali kosa ti se na glavi diže čim čuješ porez, prirez, doprinos? Da ne spominjemo kako te pravni oblici poduzetništva potpuno zbunjuju i nemaš pojma što razlikuje OPG ili d.o.o. od obrta? Ako je odgovor na bilo koje od ovih pitanja da, poticaj za samozapošljavanje mogao bi biti idealan sljedeći korak u tvom poslovnom životu, a mi smo ovdje da ti maksimalno olakšamo detaljnim uputama kako da do njega dođeš.

Što je samozapošljavanje i koje djelatnosti pokriva?

Samozapošljavanje označava oblike profesionalnog obavljanja djelatnosti koji su mogući nakon registriranja nekog od trenutno dostupnih modela poslovanja na tržištu. Odnosno, jednostavnije rečeno, samozapošljavanje je samostalno pokretanje posla.

Biti samozaposlena osoba donosi sa sobom mnoge prednosti koje su česta motivacija za otvaranje vlastite tvrtke: fleksibilno radno vrijeme, sloboda odlučivanja o strukturi posla, više slobodnog vremena, bogatiji socijalni život, stabilnije mentalno zdravlje, promjene mjesta rada, prilika za veću zaradu i ranije umirovljenje te mnoge druge.

Mnogi mladi pripadnici radne snage u današnje vrijeme radije se odlučuju posegnuti za poticajem za samozapošljavanje i nastavljaju graditi svoje karijere usmjeravanjem na razvoj vlastite tvrtke ili obrta. To znači da vrijeme i energiju posvećuju razvoju vlastite poslovne ideje da bi mogli ponuditi svijetu jedinstvene proizvode ili usluge po svojim uvjetima.

Financije i financijski rizik jedan su od najčešćih razloga zašto se ljudi boje upustiti u poduzetničke vode. Ako je to i tvoja glavna blokada zašto se još uvijek nisi odlučila za samostalno obavljanje posla, bespovratna sredstva koja nudi potpora za samozapošljavanje mogu biti baš ono olakšanje i poticaj koji ti je potreban. Takav oblik financijske pomoći može ti pomoći konačno napraviti onaj najteži korak – prvi!

Odlične su vijesti da kao samozaposlena osoba možeš obavljati bilo koju djelatnost (naravno, uz ispunjenje konkretnih uvjeta koje neke od njih imaju), a i sama potpora za samozapošljavanje dostupna je gotovo svim budućim mladim poduzetnicima koji se za nju prijave s održivim idejama. Za svaki slučaj, na linku provjeri koje djelatnosti nisu pokrivene potporom.

Posebna je novost od ove godine potpora za samozapošljavanje zeleno/digitalno koja se odnosi isključivo na pokretanje poslovanja u zelenim/digitalnim djelatnostima.

Dakle, ako ti u kutku mozga već godinama stoji ideja za posao koja ti ne da mira, možda je upravo sad savršen trenutak da ju materijaliziraš i pokreneš uz pomoć poticaja za samozapošljavanje!

Uobličavanje ideje za samozapošljavanje – pravni oblici

No da bi tvoja ideja postala konkretan, održiv i legalan posao, prvo trebaš proučiti pravne oblike poduzetništva i odlučiti se za onaj koji bi tebi najbolje odgovarao po trenutnim uvjetima koje imaš i tipu djelatnosti koju želiš obavljati.

Ovo je važan korak financijskog planiranja jer se odabirom organizacijsko-pravnog oblika odlučuješ za strukturu svoje buduće tvrtke ili obrta te oblik poreza koji ćeš plaćati. Zato ih dobro prouči i odaberi onaj pravni oblik poduzetništva koji će ti donijeti najveće financijsko olakšanje na početku poslovanja.

Trenutno se u Hrvatskoj najčešće otvaraju sljedeći oblici:

1.     Trgovačka društva:

  • Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Otvaranje društva s ograničenom odgovornošću zahtjeva ulaganje određenog iznosa početnog kapitala (20.000,00 kn, a 5.000,00 kn je potrebno uplatiti prije osnivanja), a takvo društvo odgovara za svoje obveze samo do visine kapitala. Trgovačka društva obveznici su poreza na dobit, a trebaju voditi dvojno knjigovodstvo koje je pouzdanije, ali i kompleksnije pa stoga i skuplje. Ako se odlučiš osnovati d.o.o., financijske izvještaje predavat ćeš u Finu i Poreznu upravu.

  • Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)

Glavna je razlika između društva s ograničenom odgovornošću i jednostavnog društvo s ograničenom odgovornošću u visini kapitala koji se mora uplatiti prilikom osnivanja – ako otvaraš j.d.o.o. on će iznositi samo 10 kn. Imaj na umu da će troškovi eventualnog kasnijeg prelaska s j.d.o.o.-a na d.o.o. biti viši nego da si odmah osnovala d.o.o., zato dobro razmisli prije otvaranja koji je oblik trgovačkog društva bolji izbor za tvoje dugoročne planove.

2.    Obrt

Obrt je najčešći pravni oblik poduzetništva za koji se odlučuju poduzetnici početnici koji, barem u početku, planiraju biti jedini zaposleni. Razlika između trgovačkih društava i obrta jest u tome što ćeš kao vlasnik obrta za svoje obveze odgovarati svojom imovinom jer je obrt povezan s tvojim OIB-om i gleda se kao fizička osoba. Najpovoljniji je obrt s paušalnim oporezivanjem zbog niskih poreznih davanja pa ti svakako savjetujemo da se odlučiš za ovaj oblik poduzetništva ako procjenjuješ da ti ostvareni ukupni primici neće prijeći 300.000,00 kn godišnje.

3.    Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)

U slučaju da se želiš baviti poljoprivredom i s njom povezanim dopunskim djelatnostima, prouči detalje o osnivanju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. OPG se temelji na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji. Djelatnost poljoprivrede u ovom organizacijskom obliku može obavljati bilo koja osoba koja u Hrvatskoj ima prebivalište!

4.   Zadruga

Zadruga je oblik udruživanja više, a najmanje 7 osoba, u zajedničku pravnu osobu.

Svaki od navedenih organizacijsko-pravnih oblika (i onih koje nismo posebno istaknuli) reguliran  je određenim zakonom: Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o obrtu, Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija itd.

HZZ – samozapošljavanje uz potporu

Sada kada si se upoznala s osnovnim pravnim oblicima poduzetništva i stekla okvirnu sliku kako bi tvoj posao mogao izgledati s financijske strane, vrijeme je da saznaš kako ti poticaj za samozapošljavanje može olakšati u tom području.

Poticaj za samozapošljavanje zamišljen je kao financijska podrška svim nezaposlenim osobama koje žele pokrenuti vlastiti posao, a prijavljene su na Hrvatski zavod za zapošljavanje. Dakle, jedan od uvjeta za dobivanje poticaja za samozapošljavanje jest da si prijavljena kao nezaposlena na Hrvatski zavod za zapošljavanje (nebitno koliko dugo), a drugi je izrada poslovnog plana s troškovnikom iz kojeg je vidljivo da tvoja ideja ima smisla, da si kompetentna za njezino ostvarivanje te da je u konačnici financijski održiva.

Poticaji za samozapošljavanje 2022.

Trenutno trajanje mjere za samozapošljavanje određeno je na 24 mjeseca, a osnovna potpora iznosi do 120.000,00 kn, odnosno do 150.000,00 kn za zelene/digitalne djelatnosti. Maksimalan iznos novca koji možeš dobiti ovisi o vrsti djelatnosti koju odlučiš registrirati prilikom otvaranja poslovnog subjekta, a na linku možeš proučiti sve moguće djelatnosti kako su definirane Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.).

Konkretno, potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine:

1. Skupina – do 120.000,00 kn

– (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)

–  (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)

–  (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

–  (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

–  (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43).

2. Skupina – do 80.000,00 kn

– (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

– (H) Prijevoz i skladištenje

– (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

– (J) Informacije i komunikacije

– (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

– (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

– (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

– (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

– (P) Obrazovanje

– (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94).

Potpora za samozapošljavanje - zeleno/digitalno dostupna je sljedećim skupinama i djelatnostima:

1. Skupina – do 150.000,00 kn

– (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)

– (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

– (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

– (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43).

2. Skupina – do 110.000,00 kn

– (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

– (H) Prijevoz i skladištenje

– (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

– (J) Informacije i komunikacije

– (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

– (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

– (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

– (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

– (P) Obrazovanje

– (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94).

Poticaji za samozapošljavanje sastoje se od fiksnog iznosa i varijabilnog iznosa. Pri tome se fiksni iznos odnosi na dio potpore koji NIJE potrebno pravdati troškovnikom koji ćeš izraditi uz poslovni plan, nego je unaprijed određen za inicijalne troškove registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja. Ako planiraš otvarati paušalni obrt, fiksni dio potpore iznosit će 44.000,00 kn, dok ćeš za registraciju bilo koje druge vrste poslovnog subjekta dobiti 55.000,00 kn kao fiksni iznos.

Varijabilni iznos bit će ostatak do potpunog iznosa potpore što ovisi o vrsti djelatnosti koju planiraš obavljati (vidi gore). Za taj iznos trebaš raspisati troškovnik koji ćeš priložiti uz svoj poslovni plan kako bi njime objasnila na što planiraš potrošiti varijabilni dio potpore za samozapošljavanje.

Poslovni plan za samozapošljavanje

Vrijeme je da se osvrnemo i na najvažniji dio tvog procesa samozapošljavanja uz potporu, dio koji je potpuno pod tvojom kontrolom, a to je pisanje poslovnog plana. Poslovni plan potrebno je predati na HZZ kao dio dokumentacije za prijavu za poticaje, no on će i tebi itekako koristiti. Njegovim raspisivanjem uobličit ćeš svoju ideju na papiru na konkretan i precizan način čime ćeš sama sebi pokazati koliko se ona u konačnici financijski isplati.

Tvoj poslovni plan na kraju će biti bodovan i na osnovu tih bodova dobit ćeš potporu, stoga mu posveti posebnu pažnju. Precizno opiši svoju ideju, navedi imaš li već radnog iskustva u djelatnosti za koju prijavljuješ plan i jesi li pohađala neke dodatne edukacije iz tog područja. Svakako priloži dokaze o već dogovorenim poslovnim suradnjama s klijentima – to je dobar pokazatelj održivosti tvog budućeg poslovanja. Dodaj pomno izračunatu procjenu prihoda i troškova, raspiši kako namjeravaš potrošiti varijabilni iznos potpore te navedi dodatne prednosti svog plana - održivost i konkurentnost. Posebno imaj na umu da se za poslovne planove za ulaganje u djelatnosti kojih u Hrvatskoj nedostaje dobivaju dodatni bodovi!

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje mjere za samozapošljavanje

Kad se radi o pokretanju vlastitog posla uz poticaj za samozapošljavanje, sigurni smo da mnoge uplaši količina dokumentacije koju trebaju prikupiti da bi ostvarili taj cilj. Ako si i ti jedna od onih koji se nimalo ne vesele birokraciji, drago nam je što te možemo utješiti da cijeli proces od prijave za poticaj do prvih poslova teče poprilično brzo i glatko ako si dobro pripremljena.

Iz tog razloga pripazi da imaš spremnu svu obveznu dokumentaciju potrebnu za prijavu:

  • Poslovni plan s troškovnikom i naznakom vrste poslovnog subjekta koji će biti osnovan
  • Izjava o nepodmirenim obvezama
  • Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika na osobno ime podnositelja zahtjeva ne starija od 7 dana

Za osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost ili preuzimaju postojeći poslovni subjekt, Zavod će samostalno u suradnji s nadležnim tijelima nabaviti potrebnu dokumentaciju. Ako ne uspiju, obavijestit će te i onda će ti biti potrebna:

  • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva.

Nakon što si pripremila poslovni plan i svu potrebnu dokumentaciju, zahtjev možeš predati online na stranici mjere.hr, a preduvjet za to je prijava putem NIAS sustava e-građani.

Radionica za samozapošljavanje

I na kraju, ako si trenutno zbunjena količinom informacija koju si saznala u ovom tekstu te i dalje imaš osjećaj da nisi potpuno sigurna kako doći do poticaja za samozapošljavanje, ne brini jer postoje radionice na kojima sustavno i detaljno možeš proraditi sve važne informacije. Jedna od njih je besplatna i neobvezna radionica koju organizira HZZ prvenstveno namijenjena osobama u evidenciji nezaposlenih, a i kod nas u EdukaCentru možeš pohađati jednodnevnu edukaciju Samozapošljavanje koja će ti predavanjima i vježbama pomoći da se približiš pokretanju vlastitog posla. Naša edukacija je namijenjena svim zaposlenim i nezaposlenim osobama koje su u procesu samozapošljavanja, neovisno o stupnju pripremljenosti poslovne ideje za realizaciju!

Da zaključimo, za pokretanje vlastitog posla, uz održivu ideju, potrebno je i puno hrabrosti i odlučnosti, no sloboda i prilike koje se tada otvaraju itekako su vrijedne svih ulaganja. Nadamo se da ti je ovaj tekst približio kako funkcionira poticaj za samozapošljavanje i želimo ti puno sreće u njegovom dobivanju!