GDPR - Praktična primjena : Kako se kvalitetno pripremiti za novu Uredbu o zaštiti osobnih podataka?

Ova jednodnevna edukacija je posebice namijenjena voditeljima, članovima uprave, zaposlenicima i voditeljima odjela ljudskih resursa, kao i službenicima za zaštitu podataka. Cilj edukacije je polaznike pripremiti za novu Uredbu o zaštiti osobnih podataka kroz praktične primjere.

Bez nepotrebne teorije, edukacija je usmjerena na najbitnije informacije te praktikum, a obuhvaćati će sljedeće teme:

 • koje novine donosi GDPR i metodologija usklađivanja,
 • koraci, alati i izvori za praktično usklađivanje s GDPR-om,
 • trendovi vezani za zaštitu osobnih podataka,
 • što je osobni podatak, a tko je ispitanik, tko voditelj, a tko izvršitelj obrade,
 • pravni temelji za obradu i prijenos osobnih podataka te posebne kategorije,
 • informacijska sigurnost i povreda osobnih podataka,
 • mapiranje osobnih podataka / evidencije aktivnosti obrade,
 • procjena trenutačne usklađenosti (GAP Assessment),
 • kazne za kršenje GDPR-a i nadzorna tijela,
 • tehnička i integrirana zaštita podataka (Privacy by Design and By Default),
 • procjena učinka na zaštitu podataka (Data Protection Impact Assessment),
 • službenik za zaštitu podataka (Data Protection Officer),
 • odgovornost uprave i zaposlenika,
 • interni akti i procedure.