Službenik za zaštitu osobnih podataka - europska kvalifikacija

Edukacija koja pruža cjelovito tumačenje i razumijevanje Opće uredbe o zaštiti podataka s aspekta prava, IT-a i odnosa s javnošću, uz dobivanje certifikata o stručnosti s mogućnošću upisa u e-radnu knjižicu koji je priznat u sklopu europskog kvalifikacijskog okvira. 

Ovaj program provode stručni predavači koji se više od 10 godina bave pravom privatnosti, bivši čelnici nadzornih tijela za zaštitu osobnih podataka i članovi radnih skupina i podskupina u Bruxelles-u, uvaženi IT stručnjaci, ugledni profesori Pravnog fakulteta, vrhunski PR stručnjaci, stručnjaci regulatornih nadzornih tijela za zaštitu osobnih podataka koji pružaju konkretna znanja u ovom sve više traženom području prava.

Trening program za stjecanje dodatne kvalifikacije
Službenik za zaštitu podataka – stručnjak za zaštitu osobnih podataka

Osnovni ciljevi programa
Kandidat će:
- biti osposobljen za obavljanje poslova službenika za zaštitu podataka sukladno zakonu koji uređuje zaštitu osobnih podataka i Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka,
- znati hrvatske i EU propise koji uređuju zaštitu osobnih podataka,
- razumjeti koncept i vrste obrada osobnih podataka,
- znati osnovne principe i osnove prekršajnog prava,
- znati osnovne principe i osnove inspekcijskog prava,
- znati osnovne principe i osnove upravnog prava,
- poznavati osnovna načela prava na naknadu štete zbog zadiranja u osobna prava, prava na privatnost i zaštite osobnih podataka,
- naučiti osnovne učinke moderne tehnologije na privatnost i zaštitu osobnih podataka,
- biti u mogućnosti procijeniti učinke obrade osobnih podataka o privatnosti,
- biti u mogućnosti predstavljati izvršitelja obrade ili voditelja obrade zbirki osobnih podataka u inspekcijskim postupcima nadzornog tijela,
- poznavati osnovne slučajeve Suda EU i Europskog suda za zaštitu ljudskih prava u pogledu zadiranja u privatnost,
- znati osnovne pedagoške / andragoške smjernice za održavanje predavanja za zaposlenike,
- znati osnove komuniciranja s unutarnjom ili vanjskom publikom.

Više informacija o dodatnoj kvalifikaciji potražite na linku.