Ciljevi seminara

Na ovoj edukaciji polaznici će naučiti:

  • Što je marketing mix i koja je njegova ključna uloga u svakoj organizaciji?
  • Zašto je važno strateški dobro planirati?
  • Kako složiti optimalan marketinški plan B2B i B2C?
  • Što je co-branding?
  • Što o svemu misli potrošač?
  • Koja je strateška uloga CRM-a u marketingu?