Delegiranje i povratna informacija

Sadržaj treninga:

  • Utjecaj uspješnog vođenja delegiranjem na učinak i rezultate djelatnika
  • Elementi i proces uspješnog vođenja delegiranjem
  • Priprema za razgovor sa djelatnikom
  • Postavljanje ciljeva u usmjeravajućem vođenju – efikasno delegiranje
  • Monitoring rezultata i aktivnosti
  • Povratna informacija na postignute rezultate – pozitivna i  korektivna povratna informacija
  • Kako utjecati na promjenu ponašanja djelatnika?
  • Uzroci demotivacije i elementi motivacije djelatnika
  • Vježbanje delegiranja i povratne informacije na konkretnim situacijama