Strani jezici

Znaš li da trenutno na svijetu otprilike 60 - 75 % ljudi priča više od jednog jezika? Govorenje, čitanje i pisanje barem jednog dodatnog stranog jezika postalo je posve očekivano stoga se sa znanjem samo materinjeg jezika ostaje u manjini i potencijalno propuštaju mnoge dodatne prilike.