Program seminara

Seminar traje 16 školskih sati i uključuje ove teme:

 • Uvod u digitalni marketing
 • Postavke Google AdWords kampanje
 • Određivanje marketinških ciljeva Google AdWords kampanje
 • Odabir vrste kampanje
 • Određivanje ciljnih skupina
 • Strategija licitacije s cijenom po kliku CPC – (Cost Per Click)
 • Odabir ključnih riječi i upis negativnih ključnih riječi
 • Pisanje kvalitetnog i atraktivnog oglasa / grupe oglasa
 • Uvid u opcije proširenja oglasa
 • Analiza statističkih podataka o AdWords kampanji – stopa klikanja – CTR (Click-through rate), pojavljivanje oglasa
 • Praćenje konverzije klikova potencijalnih korisnika u stvarne kupce
 • Google My Business
 • Mjerenje povrata ulaganja – ROI (Return on Investment)
 • Pregled i dijagnostika AdWords oglasa
 • Kako implementirati alat Google Analytics na web-stranicu za mjerenje i procjenu posjetitelja, konverzije i prometa
 • Kako detaljno upoznati posjetitelje web-stranice – Google Analytics
 • Istraživanje tržišta preko Google Analyticsa
 • Generiranje važnih izvještaja i analiza – grafikoni i statistički podaci